Kerk_home
bg_kind_gezin
 1. Kindercatechese

  december 12 om 18:45 - 19:45
 2. Biechtgelegenheid

  december 16 om 16:30 - 17:00
 3. Zondag Gaudete – 3e zondag vd Advent

  december 17 om 08:00 - 17:00
 4. Engelstalige-viering

  december 17 om 12:30 - 13:30
 5. Dinerclub

  december 17 om 17:00 - 21:30

Nieuws

Kerstactie

Ter gelegenheid van Kerstmis stuurt het Kerstactie-comité o...

Lezing van de week

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 6,20-26.
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak:
‘Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods.
Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden.
Zalig die nu weent, want gij zult lachen.
Zalig zijt gij, wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten,
u beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks.
Als die dag komt, spring dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel.
Op dezelfde manier behandelden hun voorvaderen de profeten.
Maar wee u, rijken, want wat u vertroost, hebt ge al ontvangen.
Wee u, die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden.
Wee u, die nu lacht, want ge zult klagen en wenen.
Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken,
want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten.

  Externe Links

Kerstmis 2015