Kerk_home
bg_kind_gezin
 1. Ouderavond eerste communicanten 2018

  januari 16 om 20:00 - 21:00
 2. Eucharistie met samenzang

  januari 20 om 17:00 - 18:00
 3. Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

  januari 21 om 09:00 - 10:00
 4. Oecumenische viering

  januari 21 om 11:00 - 12:00
 5. Eucharistie met samenzang

  januari 27 om 17:00 - 18:00

Nieuws

Actie Kerkbalans

De actie Kerkbalans dit jaar wordt gehouden van 20 januari t...

Lezing van de week

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 6,20-26.
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak:
‘Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods.
Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden.
Zalig die nu weent, want gij zult lachen.
Zalig zijt gij, wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten,
u beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks.
Als die dag komt, spring dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel.
Op dezelfde manier behandelden hun voorvaderen de profeten.
Maar wee u, rijken, want wat u vertroost, hebt ge al ontvangen.
Wee u, die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden.
Wee u, die nu lacht, want ge zult klagen en wenen.
Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken,
want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten.

  Externe Links

Kerstmis 2015