Kerk_home
bg_kind_gezin
 1. Aswoensdag – Eucharistie m.m.v. de Cantorij

  februari 26 om 19:30 - 20:30
 2. Eucharistie met samenzang

  februari 29 om 17:00 - 18:00
 3. 1e zondag van de 40-dagentijd – Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

  maart 1 om 10:00 - 11:00
 4. Gezinsviering

  maart 1 om 11:30 - 12:30
 5. Kindercatechese

  maart 3 om 18:45 - 19:45

Nieuws

De Vastentijd

De zes weken voor Pasen worden aangeduid met twee namen: de ...

Wereldgebedsdag

Welkom, Sta op en ga! Dit is het thema van de jaarlijkse vie...

Lezing van de week

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 6,30-34.

 

In die tijd voegde de apostelen zich weer bij Jezus, en brachten Hem verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden.

Daarop sprak hij tot hen: ‘Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.’ Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten.

Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn.
Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij heenging; uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen en waren er nog eerder dan zij.

Toen Jezus aan land ging, zag Hij dan ook een grote menigte. Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder, en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.

  Externe Links

Kerstmis 2015