Kerk_home
bg_kind_gezin
 1. Palmzondag

  maart 25
 2. Palmpasenstokken maken

  maart 25 om 10:00 - 11:00
 3. Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

  maart 25 om 10:00 - 11:00
 4. Matthäus Passion met King’s College Choir uit Cambridge

  maart 25 om 14:30 - 17:00
 5. Witte Donderdag

  maart 29 om 19:30 - 20:30

Nieuws

Sint Isidorus

Op de gevel van de St. Jansschuur aan het Zevenend zien we d...

Lezing van de week

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 6,20-26.
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak:
‘Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods.
Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden.
Zalig die nu weent, want gij zult lachen.
Zalig zijt gij, wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten,
u beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks.
Als die dag komt, spring dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel.
Op dezelfde manier behandelden hun voorvaderen de profeten.
Maar wee u, rijken, want wat u vertroost, hebt ge al ontvangen.
Wee u, die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden.
Wee u, die nu lacht, want ge zult klagen en wenen.
Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken,
want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten.

  Externe Links

Kerstmis 2015