Kerk_home
bg_kind_gezin
 1. Vormsel Informatie avond

  september 26 om 20:00 - 21:00
 2. Eucharistie met samenzang

  september 28 om 17:00 - 18:00
 3. Hoogmis m.m.v. de Cantorij

  september 29 om 10:00 - 11:00
 4. Kinderkerk – Kindercatechese

  oktober 1 om 18:45 - 19:45
 5. Vesper met de Broederschap van Sint Jan

  oktober 1 om 21:30 - 22:00

Nieuws

Vormsel

In september start de vormsel voorbereiding. De informatie a...

Kinderkerk

Zondag 15 sept. is er om 11.30 uur weer een viering voor peu...

Nieuwe Klepel

De nieuwe Klepel staat weer online! Klik hier om de Klepel t...

Lezing van de week

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 6,30-34.

 

In die tijd voegde de apostelen zich weer bij Jezus, en brachten Hem verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden.

Daarop sprak hij tot hen: ‘Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.’ Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten.

Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn.
Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij heenging; uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen en waren er nog eerder dan zij.

Toen Jezus aan land ging, zag Hij dan ook een grote menigte. Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder, en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.

  Externe Links

Kerstmis 2015