Kerk_home
bg_kind_gezin
 1. Eucharistie met samenzang

  februari 22 om 17:00 - 18:00
 2. Hoogmis m.m.v. de Cantorij

  februari 23 om 10:00 - 11:00
 3. Dinerclub

  februari 23 om 17:00 - 22:00
 4. Aswoensdag – Eucharistie m.m.v. de Cantorij

  februari 26 om 19:30 - 20:30
 5. Eucharistie met samenzang

  februari 29 om 17:00 - 18:00

Nieuws

Wereldgebedsdag

Welkom, Sta op en ga! Dit is het thema van de jaarlijkse vie...

Kinderkerk

Zondag 2 februari is er weer een gezinsviering om 11.30 uur....

Lezing van de week

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 6,30-34.

 

In die tijd voegde de apostelen zich weer bij Jezus, en brachten Hem verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden.

Daarop sprak hij tot hen: ‘Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.’ Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten.

Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn.
Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij heenging; uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen en waren er nog eerder dan zij.

Toen Jezus aan land ging, zag Hij dan ook een grote menigte. Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder, en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.

  Externe Links

Kerstmis 2015