Nieuws

27 feb Aswoensdagviering

Op het moment van verschijnen van De Klepel was nog niet zeker op de Aswoensdagviering op de gebruikelijke wijze kon plaatsvinden. Nu de meeste restricties met betrekking tot Covid-19 zijn komen te vervallen kan die viering alsnog doorgaan. U bent van harte welkom op woensdag...

Lees meer

25 jan Ridderhuis in Laren

Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem Wij kennen de ridders vooral van hun deelname aan onze Sint Jansprocessie. Deze Orde is in de 19e eeuw door de paus opgericht ter ondersteuning van de christenen in Palestina. Van de huidige landscommandeur Jan Krapels (onze vroegere penningmeester) kwam...

Lees meer

20 jan Actie Kerkbalans 2022 van start

Geef vandaag voor de kerk van morgen   Actie Kerkbalans 2022 is gestart Ook dit jaar is de Actie Kerkbalans weer van start gegaan. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle parochianen van onze parochie Sint Jan...

Lees meer

23 dec Coronamaatregelen – deelname vieringen op uitnodiging

Uitbreiding coronamaatregelen De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden. Dit besluit betreft zowel vieringen als...

Lees meer

30 sep Corona berichten Bisdom Haarlem – Amsterdam

Anderhalve meter afstandsregel De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag...

Lees meer

30 sep De nieuwe Klepel

Vers van de pers, valt deze dagen de Klepel bij u op de deurmat. Het infoblad van de parochie staat weer vol inspirerende berichten. Zoals een overweging van de pastoor, de boodschap van paus Franciscus, de jongeren die naar de Passiespelen zijn gegaan etc. U...

Lees meer

10 mei Livestream vormsel

Zaterdag 15 mei om 17:00 uur is er de regionale vormselviering in de Basiliek. Deze viering, waarin mgr. Hendriks voorgaat, zal via deze livestream te volgen zijn. https://www.livestream-service.nl/vormselLaren2021...

Lees meer

08 dec Kerstactie 2020

Ter gelegenheid van Kerstmis stuurt het Kerstactie-comité onze parochianen van St. Jan-Goede Herder, die langdurig ziek zijn, die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren en parochianen van 77 jaar en ouder een kerstwens met een attentie. Zeker in deze tijd met covid-19 waarin ouderen...

Lees meer

08 dec Misintenties voor Kerst

Wilt u de namen van uw overleden familieleden genoemd hebben tijdens één van de vieringen met Kerstmis of Oud en Nieuw, geeft u uw intentie dan tijdig door aan het parochiesecretariaat, bij voorkeur vóór 22 december. U kunt dit schriftelijk doen, per post of per email...

Lees meer