Vormsel

Vormsel = de kracht van God ontvangen

Het Vormsel is een belangrijke gebeurtenis in de kerk. Ook wel een sacrament genoemd. Zoals de doop of de communie is ook het Vormsel een van de 7 sacramenten. Het is een zichtbaar teken van de onzichtbare God. Als kind werd je gedoopt. Je ouders kozen daarvoor. Rond 7-8 jaar mag je voor de eerste keer de communie ontvangen. En rond je 12de levensjaar, als je in de brugklas zit, wordt je uitgenodigd om het sacrament van het Vormsel te ontvangen.

 

Wat dit Vormsel inhoudt ontdek je tijdens een voorbereidingsperiode, samen met leeftijdsgenoten. In het kort is het Vormsel de bevestiging van je doopsel. Als je je laat vormen, geef je aan dat je ook graag leerling van Jezus wil zijn, zoals je ouders dat bij je doop en de eerste communie voor jou hebben gedaan. Je bevestigt eigenlijk dat ook jij die keuze wil maken. Dat gebeurd in een viering met de bisschop. En niet alleen jij bevestigd dat je gelooft, ook de bisschop bekrachtigd deze keuze door de handoplegging en je voorhoofd te zalven met heilige olie (chrisma). Je wordt gezalfd net als koningen en profeten met de gave van de heilige Geest. Zo ontvang je de heilige Geest, de kracht van God, op een unieke manier. Wat begonnen is met je doop, gaat nu verder in je leven met de Heilige Geest als de Helper. De heilige Geest zorgt ervoor, als een soort kompas, dat we steeds proberen de weg van Jezus te volgen. Met de Helper hoeven we niet alleen te doen.

 

De voorbereiding van de vormelingen zal door de parochies van de regio gezamenlijk gedaan worden. Als voorbereiding op het vormsel en de vormselviering is er een vormselproject. Dit zijn maandelijkse bijeenkomsten met alle vormelingen samen en een aantal andere activiteiten. De start van dit nieuwe seizoen zal zijn in september.

 

In september is er een informatieavond, maar wil je al eerder informatie of wil je je aanmelden, stuur dan een mail naar het secretariaat.