Nieuws

14 apr Emeritus pastoor Vriend overleden

Het is met groot verdriet dat wij u moeten berichten dat in de vroege ochtend van zondag 14 april emeritus pastoor Jan Vriend is overleden. Pastoor Vriend was al geruime tijd ziek maar zijn gezondheid ging de afgelopen maanden snel achteruit. Hij is uiteindelijk, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten, vredig ingeslapen. De parochie is enorm veel dank verschuldigd aan pastoor Vriend. Meer dan 40 jaar heeft hij als pastoor van de parochie Sint Jan-Goede Herder veel goeds te weeg gebracht. In soms roerige tijden wist hij de parochie bij elkaar te houden en onder zijn bezielende leiding werden grote restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Ook de Sint Jansprocessie werd onder zijn herderschap weer nieuw leven ingeblazen. Zowel de avondwake op vrijdag 19 april als de plechtige uitvaartmis op zaterdag 20 april zijn ook via livestream uitgezonden. Wilt u deze vieringen nog eens terugkijken, dan kan dat via de volgende link: Sint Jansbasiliek - Kerkdienstgemist.nl...

Lees meer

14 mrt Relieken H. Bernadette van Lourdes

De gehele maand april maakt een reliekschrijn van de heilige Ber­na­dette Soubirous een rondgang door ons land. In alle bis­dom­men wor­den speciale vie­rin­gen en bij­een­komsten gehou­den. De reliekschrijn is van 4 tot en met 8 april in ons bisdom, om te beginnen op 4 en 5 april in de Urbanuskerk te Amstelveen en vervolgens in de avond van 5 april tot en met 9 april in het Heiligdom Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo. In de bijlage kunt u meer lezen over wie Bernadette was en over het programma van de rondgang van de relieken....

Lees meer

20 jan Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Alle parochianen ontvangen rondom deze tijd weer het verzoek om via de Actie Kerkbalans financieel bij te dragen aan onze parochie. Het thema van de Actie Kerkbalans 2024 “Geef vandaag voor de kerk van morgen” kan niet meer toepasselijk zijn op onze Larense parochie dan in deze tijd. Met het eeuwfeest van onze basiliek in het vooruitzicht – in 2025 bestaat ons markante kerkgebouw 100 jaar- heeft de parochie voortvarende plannen ontwikkeld om het kerkgebouw ook voor de komende eeuw te behouden en verduurzamen. De waarde van de kerk is voor iedere parochiaan weer anders. Maar feit is dat onze kerk voor veel mensen van grote betekenis is! Dat moment in de week waarop we samenkomen om het geloof met elkaar te delen, de eucharistie te vieren en tot rust te komen, te zingen en muziek te maken, is voor veel van ons niet weg te denken. Tegelijk is het een plek van waaruit we zorgen voor de mensen om ons heen. We zijn dankbaar dat we zo met elkaar van betekenis mogen zijn voor elkaar en voor de samenleving. Dit willen we vanzelfsprekend nog lang blijven doen De afgelopen jaren bouwden we verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en klaarstaat...

Lees meer

07 nov Podcast ‘Credo – de catechismus’

Radio Maria Nederland, kondigt met trots de lancering aan van de podcast ‘Credo | de catechismus’. Deze dagelijkse podcast over het Katholieke Geloof, is nu beschikbaar op diverse podcastplatforms, zoals Spotify, iTunes, Google podcast, Soundcloud en meer. In twee jaar tijd neemt priesterdirecteur Pieter Zimmermann van Radio Maria de luisteraars mee op een avontuurlijke reis door de volledige Catechismus van de Katholieke Kerk. Hij neemt ons mee terug naar de basis, waarin alle aspecten van ons prachtige geloof aan bod komen. Met deze nieuwe podcast speelt Radio Maria verder in op de behoeften van een modern publiek. De flexibiliteit van podcasts maakt het gemakkelijk voor luisteraars om de spirituele reis te volgen op momenten die voor hen het meest geschikt zijn, en opent de deur naar een breder en jonger publiek. ‘Credo | de catechismus’ is in het leven geroepen om de diepgang van het katholieke geloof over te brengen in de Nederlandse taal, in navolging van het bekende ‘Catechism in a Year’ dat alleen in de Engelse taal beschikbaar is. Radio Maria Nederland nodigt iedereen uit om deel te nemen aan deze verrijkende reis door de catechismus met pr. Zimmermann. Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24 uur per dag, 7...

Lees meer

19 okt Laat uw hart zingen: De kracht van Lofzang en Samenzang

In de Nederlands gezongen vieringen ziet u Yvonne (dirigente van onze Cantorij) vaker voorin de kerk staan om ons te dirigeren en u uit te nodigen actief deel te nemen aan de samenzang. Sommigen van u zijn misschien terughoudend om hun zangstem te laten horen, maar laten we eens kijken waarom samen zingen zo belangrijk is. Liturgie is geen passieve aangelegenheid; we worden aangemoedigd om actief deel te nemen. Samen zingen voegt een extra dimensie toe aan onze eredienst. De liederen zijn nauw verbonden met de structuur van de katholieke liturgie. Ze begeleiden de belangrijke momenten in de mis, ondersteunen de lezingen en maken de viering levendiger en betekenisvoller. Dat is eigenlijk gewoon de praktische kant van muziek in de kerk. Maar er is meer. Zingen in de katholieke kerk heeft door de eeuwen heen altijd een speciale betekenis gehad. Het versterkt onze band met God en brengt de gemeenschap samen. De teksten van liederen bevatten vaak diepe theologische en spirituele waarheden. Als we die zingen, kunnen ze ons raken, inspireren en troosten. Het helpt ons om ons geloof te uiten en te belijden. Samen zingen opent ons hart voor Gods aanwezigheid en geeft ons de kans om dieper na te denken...

Lees meer

25 jan Hoogmis via livestream te volgen

Oplettende internetbezoekers hebben het mogelijk al opgemerkt, maar sinds Kerstavond jongstleden worden de zondagse eucharistievieringen live uitgezonden. Weliswaar hebben zich nog geen vrijwilligers aangemeld die die belangstelling hebben in het verzorgen van die live-uitzending, maar via een tussenoplossing hebben we toch een en ander kunnen realiseren. Een van onze trouwe misdienaars kan namelijk met een tablet vanaf het altaar een aantal voorkeuzeposities van de camera bedienen. U kunt de livestream vinden achter deze link. Op het moment dat een viering aan de gang is, zal de uitzending live zijn. Een aantal vieringen kunt u achteraf ook nog eens terugkijken. Het bedienen op afstand met een tablet is natuurlijk niet ideaal, enerzijds omdat dit toch een afleiding vormt voor het werk van de misdienaar, maar anderzijds kan vanaf de tablet slechts één van de twee camera’s worden bediend. Het is daarom nog steeds onze grote wens om een groepje vrijwilligers te formeren dat samen de wekelijkse eucharistievieringen in onze basiliek wil verzorgen. Hoe groter de groep, hoe beter de zondagen onder elkaar kunnen worden verdeeld. De apparatuur van de twee camera’s is vrij gemakkelijk te bedienen. Ervaring is daarom niet vereist, willen leren wel. Aanmelders krijgen een goede instructie en goede begeleiding. Heb je belangstelling, aarzel dan...

Lees meer

15 aug Beluister de preken via podcast

  Sinds enkele weken kunt u op onze website de teksten van de preken van pastoor Nico van der Peet nalezen. Met ingang van 14 augustus is het tevens mogelijk om de preek van de pastoor te beluisteren via een podcast onder de titel "Stem uit de Sint Jan". De podcasts komen tot stand in samenwerking met Dorpsradio Laren. U kunt de wekelijkse podcasts beluisteren via deze link....

Lees meer