Nieuws

08 mrt Paasconcert Sint Jansschola

[caption id="attachment_6385" align="alignnone" width="1024"] Foto: Cees van der Weerd[/caption] Op Tweede Paasdag, maandag 10 april 2023, zal de Sint Jansschola weer haar jaarlijkse Paasconcert geven in de Larense Sint Jansbasiliek, Brink 31. Traditiegetrouw zal er muziek uitgevoerd worden uit diverse stijlperiodes, onder andere van componisten als Schütz, Monteverdi, Reger, Puccini, Mendelssohn, Fauré en Franck. Het belooft een concert te worden met enerzijds ingetogen – en anderzijds sprankelende muziek. Het koor bestaat uit ca. dertig zangers en zal op het orgel begeleid worden door Wybe Kooijmans. Het geheel staat sinds dit jaar onder leiding van Bas Groenewoud. Wij hopen u te mogen begroeten bij dit concert wat om 15.30 uur begint. De deuren van de Sint Jansbasiliek gaan om 15.00 uur open. De toegang is gratis en na afloop zal er een deurcollecte worden gehouden ter bestrijding van de gemaakte kosten....

Lees meer

06 mrt Stille Omgang 2023

Velen van u zijn bekend met de Stille Omgang; een stille bedevaart in Amsterdam waarin het mirakel van Amsterdam wordt herdacht.De Stille Omgang 2023 heeft als thema ‘Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen’ en wordt gehouden in de nacht van 18 op 19 maart. Wij nodigen u van harte uit om in die nacht aan de Stille Omgang deel te nemen. Op zaterdagavond 18 maart zal er om 21.30 uur een bus vertrekken richting Amsterdam. Daarin zullen dan al deelnemers uit Hoogland zitten. Er zijn nog eens 25 plaatsen over, te vullen door parochianen uit Laren en omliggende parochies. Het volledige programma voor die avond/nacht kunt u hier lezen. De kosten voor de bus zijn € 20,- per persoon. Graag te voldoen bij het instappen. Bent u geïnteresseerd in deelname, neem dan contact op met mw. Ans Kleijer, per e-mail op anskleijer@hotmail.com of telefonisch: 035-5382773.  ...

Lees meer

27 feb 40-dagenaktie: Door Zonkracht schoon water

Al meer dan 45 jaar voert de interkerkelijke 40-dagen-aktie Laren-Blaricum-Eemnes tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten en zijn er met uw steun vele mooie projecten in ontwikkelingslanden gerealiseerd. Dit jaar is er een aantal projecten op het gebied van duurzaam schoon water en lokale landbouwverbetering. Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde projecten kunt u lezen in dit document en kunt u terecht op de website van de 40-dagenaktie....

Lees meer

14 feb Bijbelavonden

Jezus vond in de woestijn steun in de heilige Schrift. Dat kunnen wij ook doen. In deze veertigdagentijd nodigt pastoor van der Peet u weer uit voor vier bijbelbijeenkomsten, waarin wij ons bezinnen op de uittocht van Gods volk, de woestijntocht en het onderweg zijn naar het veelbelovende land. Oude verhalen uit het boek Exodus, die ook vandaag weer actueel zijn.  Vier bijbelavonden over uittocht, woestijn en een veelbelovend land. Verhalen uit het boek Exodus. Vier dinsdagen: 28 februari, 7 maart, 14 maart en 21 maart. Plaats: Goede Herderzaal, de deur tussen de basiliek en de pastorie. Aanvang: 19.30 uur (tot uiterlijk 21.30 uur). Graag even aanmelden via het secretariaat: 035-5382071 of info@sintjanlaren.nl....

Lees meer

25 jan Hoogmis via livestream te volgen

Oplettende internetbezoekers hebben het mogelijk al opgemerkt, maar sinds Kerstavond jongstleden worden de zondagse eucharistievieringen live uitgezonden. Weliswaar hebben zich nog geen vrijwilligers aangemeld die die belangstelling hebben in het verzorgen van die live-uitzending, maar via een tussenoplossing hebben we toch een en ander kunnen realiseren. Een van onze trouwe misdienaars kan namelijk met een tablet vanaf het altaar een aantal voorkeuzeposities van de camera bedienen. U kunt de livestream vinden achter deze link. Op het moment dat een viering aan de gang is, zal de uitzending live zijn. Een aantal vieringen kunt u achteraf ook nog eens terugkijken. Het bedienen op afstand met een tablet is natuurlijk niet ideaal, enerzijds omdat dit toch een afleiding vormt voor het werk van de misdienaar, maar anderzijds kan vanaf de tablet slechts één van de twee camera’s worden bediend. Het is daarom nog steeds onze grote wens om een groepje vrijwilligers te formeren dat samen de wekelijkse eucharistievieringen in onze basiliek wil verzorgen. Hoe groter de groep, hoe beter de zondagen onder elkaar kunnen worden verdeeld. De apparatuur van de twee camera’s is vrij gemakkelijk te bedienen. Ervaring is daarom niet vereist, willen leren wel. Aanmelders krijgen een goede instructie en goede begeleiding. Heb je belangstelling, aarzel dan...

Lees meer

09 nov Vieringen op werkdagen in Goede Herderzaal

De vieringen op werkdagen zullen vanaf heden plaatsvinden in de Goede Herderzaal van onze basiliek. De deur tussen de kerk en de pastorie zal daartoe geopend zijn voorafgaand aan de vieringen. dinsdag        9.00 uur: Eucharistie woensdag  18.30 uur: Aanbidding / 19.00 uur: Eucharistie vrijdag         9.00 uur: Eucharistie...

Lees meer

15 aug Beluister de preken via podcast

  Sinds enkele weken kunt u op onze website de teksten van de preken van pastoor Nico van der Peet nalezen. Met ingang van 14 augustus is het tevens mogelijk om de preek van de pastoor te beluisteren via een podcast onder de titel "Stem uit de Sint Jan". De podcasts komen tot stand in samenwerking met Dorpsradio Laren. U kunt de wekelijkse podcasts beluisteren via deze link....

Lees meer

18 jul Verslag Synode 2021-2023

Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft het verslag gepubliceerd van het synodaal proces zoals dit in de afgelopen periode, onder meer ook in onze parochie, heeft plaatsgevonden. U kunt dit verslag hier inzien....

Lees meer

18 jun Sint Jansfeest 2022

  Na twee jaar zonder festiviteiten rond het patroonsfeest, kunnen we dit jaar weer op een normale wijze het Hoogfeest van Sint Jan de Doper vieren. Het feest vangt aan op zaterdag 25 juni met het openingslof om 19.00 uur in de basiliek. Op zondagochtend is er dan eerst om 7.00 uur de vertrouwde mis op het Sint Janskerkhof, waarna om 9.00 uur de plechtige hoogmis zal zijn in de basiliek. Om 11.00 uur die ochtend trekt de processie uit naar het kerkhof, waar om circa 12.30 uur een eucharistieviering zal zijn. Tijdens die eucharistieviering zal mgr. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, pastoor Van der Peet installeren als pastoor van de parochie. Na terugkeer van de processie zal in de basiliek het patroonsfeest worden afgesloten, door de zegen met het Allerheiligste en met zingen van het aloude Sint Janslied. Uitgebreide informatie over het Sint Jansfeest is te vinden op de website van de Sintjansprocessie...

Lees meer