Uncategorized

06 jun Evensong op zondag 11 juni

Op zondag 11 juni aanstaande zal om 17.00 uur in onze basiliek weer een Evensong plaatsvinden met medewerking van een koor samengesteld door Koorhuys van Paul Snoek. Aan het eind van deze dienst zal er uitstalling en zegening met het Allerheiligste zijn. U bent van harte welkom om aan deze Evensong deel te nemen. Te bestrijding van de onkosten zal er na afloop een deurcollecte zijn. Van harte aanbevolen....

Lees meer

06 jun Misintenties Sint Jan

Het Sint Jansfeest 2023 nadert en vaak is dat voor velen het moment om gestorven familieleden te herdenken via een misintentie tijdens een van de vieringen. Graag willen wij u verzoeken om uw intenties tijdig, maar uiterlijk woensdag 21 juni door te geven aan het parochiesecretariaat, bij voorkeur schriftelijk. Zo kunnen alle namenlijsten tijdig in orde worden gemaakt voor de vieringen van zondag 25 juni. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking....

Lees meer

11 apr Luister ook Radio Maria

  De missie van Radio Maria is evangeliseren en luisteraars ondersteunen en stimuleren in hun geloofsleven. Radio Maria verbindt (wereldwijd) gelovigen door het gebed en de Eucharistievieringen. Radio Maria vult het gehoor met Gods woord en christelijke muziek en brengt u daarmee graag (elke dag opnieuw) dichter bij God. Door de programma’s, podcastseries, radioretraites, (boek)lezingen én interviews brengt Radio Maria de geloofsschatten van de Kerk onder de aandacht van de (geloofs)zoekenden, de kwetsbaren van de samenleving en de trouwe luisteraars. Het verlangen van Radio Maria is om alle luisteraars te mogen raken door het geloof. Het katholieke geluid is te beluisteren via de middengolfzender 675 kHz AM in Lopik en via internet. Daarnaast is Radio Maria Nederland ook te ontvangen via digitale radio: DAB+, kanaal 11C. Naast de middengolf en het internet levert deze nieuwe ontvangstmogelijkheid nóg hogere geluidskwaliteit, met dekking in het hele land. Home - Radio Maria...

Lees meer

25 jan Hoogmis via livestream te volgen

Oplettende internetbezoekers hebben het mogelijk al opgemerkt, maar sinds Kerstavond jongstleden worden de zondagse eucharistievieringen live uitgezonden. Weliswaar hebben zich nog geen vrijwilligers aangemeld die die belangstelling hebben in het verzorgen van die live-uitzending, maar via een tussenoplossing hebben we toch een en ander kunnen realiseren. Een van onze trouwe misdienaars kan namelijk met een tablet vanaf het altaar een aantal voorkeuzeposities van de camera bedienen. U kunt de livestream vinden achter deze link. Op het moment dat een viering aan de gang is, zal de uitzending live zijn. Een aantal vieringen kunt u achteraf ook nog eens terugkijken. Het bedienen op afstand met een tablet is natuurlijk niet ideaal, enerzijds omdat dit toch een afleiding vormt voor het werk van de misdienaar, maar anderzijds kan vanaf de tablet slechts één van de twee camera’s worden bediend. Het is daarom nog steeds onze grote wens om een groepje vrijwilligers te formeren dat samen de wekelijkse eucharistievieringen in onze basiliek wil verzorgen. Hoe groter de groep, hoe beter de zondagen onder elkaar kunnen worden verdeeld. De apparatuur van de twee camera’s is vrij gemakkelijk te bedienen. Ervaring is daarom niet vereist, willen leren wel. Aanmelders krijgen een goede instructie en goede begeleiding. Heb je belangstelling, aarzel dan...

Lees meer

15 aug Beluister de preken via podcast

  Sinds enkele weken kunt u op onze website de teksten van de preken van pastoor Nico van der Peet nalezen. Met ingang van 14 augustus is het tevens mogelijk om de preek van de pastoor te beluisteren via een podcast onder de titel "Stem uit de Sint Jan". De podcasts komen tot stand in samenwerking met Dorpsradio Laren. U kunt de wekelijkse podcasts beluisteren via deze link....

Lees meer

18 jun Sint Jansfeest 2022

  Na twee jaar zonder festiviteiten rond het patroonsfeest, kunnen we dit jaar weer op een normale wijze het Hoogfeest van Sint Jan de Doper vieren. Het feest vangt aan op zaterdag 25 juni met het openingslof om 19.00 uur in de basiliek. Op zondagochtend is er dan eerst om 7.00 uur de vertrouwde mis op het Sint Janskerkhof, waarna om 9.00 uur de plechtige hoogmis zal zijn in de basiliek. Om 11.00 uur die ochtend trekt de processie uit naar het kerkhof, waar om circa 12.30 uur een eucharistieviering zal zijn. Tijdens die eucharistieviering zal mgr. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, pastoor Van der Peet installeren als pastoor van de parochie. Na terugkeer van de processie zal in de basiliek het patroonsfeest worden afgesloten, door de zegen met het Allerheiligste en met zingen van het aloude Sint Janslied. Uitgebreide informatie over het Sint Jansfeest is te vinden op de website van de Sintjansprocessie...

Lees meer