Uncategorized

28 jan Blasiuszegen

Op vrijdag 3 februari en op zaterdag 4 en zondag 5 februari is het direct na afloop van de eucharistieviering op die dagen mogelijk om de Blasiuszegen te ontvangen. Over H. Blasius en de Blasiuszegen: Sint-Blasius De Blasiuszegen is vernoemd naar de heilige Blasius. Historisch is er nagenoeg niets over hem bekend, behalve dan dat hij in de 4de eeuw geleefd moet hebben. Volgens diverse legenden was hij een arts die tot bisschop van de Armeense stad Sebaste werd gekozen. Omdat hij getuigde van zijn geloof in Christus zou hij na vele gruwelijke martelingen zijn onthoofd. Zijn verering is wellicht pas door de kruisvaarders naar West-Europa overgebracht. Keelziekten Op 3 februari, de liturgische feestdag van Sint-Blasius, wordt in veel katholieke kerken na de eucharistieviering de gelegenheid geboden om de Blasiuszegen te ontvangen. De priester of diaken houdt daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen in Andreaskruisvorm verbonden onder de kin van de gelovigen. De bedienaar bidt dan: Per intercessionem Santi Blasii liberet te Deus a malo gutteris et a quovis alio malo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ('Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en...

Lees meer

25 jan Hoogmis via livestream te volgen

Oplettende internetbezoekers hebben het mogelijk al opgemerkt, maar sinds Kerstavond jongstleden worden de zondagse eucharistievieringen live uitgezonden. Weliswaar hebben zich nog geen vrijwilligers aangemeld die die belangstelling hebben in het verzorgen van die live-uitzending, maar via een tussenoplossing hebben we toch een en ander kunnen realiseren. Een van onze trouwe misdienaars kan namelijk met een tablet vanaf het altaar een aantal voorkeuzeposities van de camera bedienen. U kunt de livestream vinden achter deze link. Op het moment dat een viering aan de gang is, zal de uitzending live zijn. Een aantal vieringen kunt u achteraf ook nog eens terugkijken. Het bedienen op afstand met een tablet is natuurlijk niet ideaal, enerzijds omdat dit toch een afleiding vormt voor het werk van de misdienaar, maar anderzijds kan vanaf de tablet slechts één van de twee camera’s worden bediend. Het is daarom nog steeds onze grote wens om een groepje vrijwilligers te formeren dat samen de wekelijkse eucharistievieringen in onze basiliek wil verzorgen. Hoe groter de groep, hoe beter de zondagen onder elkaar kunnen worden verdeeld. De apparatuur van de twee camera’s is vrij gemakkelijk te bedienen. Ervaring is daarom niet vereist, willen leren wel. Aanmelders krijgen een goede instructie en goede begeleiding. Heb je belangstelling, aarzel dan...

Lees meer

16 jan Actie Kerkbalans 2023 van start

De kerk. Wat betekent het voor u? Is het een plek waar u God vindt? Een plek waar u gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of naar anderen omkijkt? Waar u tijd vindt om te bidden en te bezinnen, en kunt groeien in geloof? Of vooral een moment in de week waar u even kunt uitstijgen boven de waan van de dag? De waarde van de kerk is voor iedere parochiaan weer anders. Maar feit is dat onze kerk voor veel mensen van grote betekenis is! Dat moment in de week waarop we samenkomen om het geloof met elkaar delen, de eucharistie te vieren en tot rust te komen, te zingen en muziek te maken, is voor veel van ons niet weg te denken. Tegelijk is het een plek van waaruit we zorgen voor de mensen om ons heen. We zijn dankbaar dat we zo met elkaar van betekenis mogen zijn voor elkaar en voor de samenleving. De afgelopen jaren bouwden we verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en klaarstaat voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Ook in 2023 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven.  Daar hebben we uw steun bij nodig! Want...

Lees meer

09 nov Vieringen op werkdagen in Goede Herderzaal

De vieringen op werkdagen zullen vanaf heden plaatsvinden in de Goede Herderzaal van onze basiliek. De deur tussen de kerk en de pastorie zal daartoe geopend zijn voorafgaand aan de vieringen. dinsdag        9.00 uur: Eucharistie woensdag  18.30 uur: Aanbidding / 19.00 uur: Eucharistie vrijdag         9.00 uur: Eucharistie...

Lees meer

19 sep Verantwoording Interkerkelijke 40-dagenaktie 2022

  Voor 2022 heeft de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes uw steun gevraagd en ook weer ruimhartig gekregen, voor een ambitieus ontwikkelingsproject in Nepal onder het motto:   Moeder en kind, onze zorg. Een verantwoording, alsmede balans en overzicht van inkomsten en uitgaven over de afgelopen periode, kunt u hieronder downloaden. Verantwoording 40-dagenaktie 2022 40-dagenaktie_inkomsten-uitgaven 2021-2022 40-dagenaktie_balans Uitgebreide informatie over alle door de 40-dagenaktie gesteunde projecten vindt u op de website: www.40-dagenaktie.nl...

Lees meer

15 aug Beluister de preken via podcast

  Sinds enkele weken kunt u op onze website de teksten van de preken van pastoor Nico van der Peet nalezen. Met ingang van 14 augustus is het tevens mogelijk om de preek van de pastoor te beluisteren via een podcast onder de titel "Stem uit de Sint Jan". De podcasts komen tot stand in samenwerking met Dorpsradio Laren. U kunt de wekelijkse podcasts beluisteren via deze link....

Lees meer

18 jul Verslag Synode 2021-2023

Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft het verslag gepubliceerd van het synodaal proces zoals dit in de afgelopen periode, onder meer ook in onze parochie, heeft plaatsgevonden. U kunt dit verslag hier inzien....

Lees meer

18 jun Sint Jansfeest 2022

  Na twee jaar zonder festiviteiten rond het patroonsfeest, kunnen we dit jaar weer op een normale wijze het Hoogfeest van Sint Jan de Doper vieren. Het feest vangt aan op zaterdag 25 juni met het openingslof om 19.00 uur in de basiliek. Op zondagochtend is er dan eerst om 7.00 uur de vertrouwde mis op het Sint Janskerkhof, waarna om 9.00 uur de plechtige hoogmis zal zijn in de basiliek. Om 11.00 uur die ochtend trekt de processie uit naar het kerkhof, waar om circa 12.30 uur een eucharistieviering zal zijn. Tijdens die eucharistieviering zal mgr. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, pastoor Van der Peet installeren als pastoor van de parochie. Na terugkeer van de processie zal in de basiliek het patroonsfeest worden afgesloten, door de zegen met het Allerheiligste en met zingen van het aloude Sint Janslied. Uitgebreide informatie over het Sint Jansfeest is te vinden op de website van de Sintjansprocessie...

Lees meer