Registratieformulier

Nieuwe parochianen zijn van harte welkom in de Parochiegemeenschap Sint Jan – Goede Herder. Na ontvangst van uw aanmelding worden uw gegevens opgenomen in de ledenadministratie van de parochiegemeenschap Sint Jan – Goede Herder te Laren. U ontvangt maandelijks het parochieblad De Klepel. Eens per jaar (in januari) wordt u benaderd voor de kerkbijdrage-actie Kerkbalans, waarbij – uiteraard geheel vrijblijvend – wordt gevraagd om uw financiële steun aan de parochie.

 

U kunt u als parochiaan aanmelden door ons de navolgende gegevens te verstrekken over uzelf, dan wel omtrent de samenstelling van uw gezin:

  Naam voluit (verplicht)

  M/V

  ManVrouw

  Geboortedatum en -plaats

  Burgerlijke staat

  Huwelijksdatum (indien gehuwd)

  Uw e-mail

  Uw Adresgegevens:

  Straat en huisnummer

  Postcode

  Plaats

  Telefoon nummer

  Wilt u meehelpen als vrijwilliger?

  JaNee

  Wilt u ons parochieblad "De Klepel" ontvangen?

  Ja, per postJa, per e-mailNee

  Privacy-Verklaring
  De gegevens die u via deze website verstrekt worden per e-mail verzonden en vervolgens verwerkt in de kerkledenadministratie van de parochie. De informatie in het ledenbestand van de parochie is uitsluitend toegankelijk voor een beperkt aantal geautoriseerde personen en dient alleen voor intern parochieel gebruik. Behalve aan het RK Bureau voor de Ledenadministratie worden de gegevens nimmer aan derden beschikbaar gesteld.