Mutatieformulier

Formulier voor het doorgeven van een wijziging betreffende:

  Uw naam volluit(verplicht)

  Uw e-mail

  Geboortedatum

  Geboorteplaats

  Hieronder kunt u de wijziging(en) specificeren en, indien van toepassing, het nieuwe adres vermelden. Wij verzoeken u, indien u een bevestiging van ontvangst van uw gegevens wilt ontvangen, uw e-mail adres te vermelden.

  Privacy-Verklaring
  De gegevens die u via deze website verstrekt worden per e-mail verzonden en vervolgens verwerkt in de kerkledenadministratie van de parochie. De informatie in het ledenbestand van de parochie is uitsluitend toegankelijk voor een beperkt aantal geautoriseerde personen en dient alleen voor intern parochieel gebruik. Behalve aan het RK Bureau voor de Ledenadministratie worden de gegevens nimmer aan derden beschikbaar gesteld.