ANBI

Bestuur

Bestuur Sint Jan- De Goede Herder, Laren, Noord-Holland

Dhr. C. Fabril, voorzitter

Dhr. F. Vlak, vicevoorzitter

Mevr. M. Brouwers, secretaris

Dhr. M. Troszczynski van Genderen, penningmeester

Dhr. U. Poolman Simons, lid

Dhr. M. Wolters, lid

Dhr. S.J. Willard, lid

 

Locatieraad

Pastoor  N.A.M. van der Peet, voorzitter

Mevr. S. van de Pas, secretaris

Dhr. M. Troszczynski van Genderen, penningmeester

Dhr. L. van Aken, lid

Dhr. S.J. Willard, lid

 

Naam: St. Jan- De Goede Herder, Laren, Noord-Holland| RSIN: 0048.58.906 | Contactgegevens: Brink 31, 1251 KT Laren NH, 035-5382071

Beleid

Doelstelling

Activiteiten

Activiteiten parochie Sint Jan- Goede Herder Laren 2017

 • Wekelijkse weekendvieringen op zaterdag om 17.00 uur en op zondag om 10.00 uur
 • Wekelijkse vieringen op werkdagen (maandag, woensdag en vrijdag)
 • Maandelijkse vieringen Engelstalige liturgie op de tweede zondag van de maand
 • Een aantal gezinsvieringen en kleuterwoorddiensten
 • Kindercatechese en Vormselvoorbereiding
 • Ouderavonden met de ouders van kinderen die hun eerst communie gaan doen
 • Maandelijkse Vesper met de Broederschap van Sint Jan
 • Deelname in en ondersteuning van de Stichting Monument voor Joodse Kinderen
 • Maandelijkse Dinerclub voor ouderen op zondagavond
 • Kerkbalans 2017
 • Oecumenische viering op zondag 22 januari in de Sint Jansbasiliek
 • Jubileumviering tgv 95-jarig bestaan Muziekvereniging Sint Jan; samen het parochieel zangkoor werd de Missa Brevis van Jacob de Haan uitgevoerd
 • Deelname aan Stille Omgang te Amsterdam (18/19 maart)
 • Palmpaasstokken maken en optocht op Palmzondag (9 april)
 • Eerste Communieviering op zondag 2 april
 • Bijzondere vieringen o.a. in de Goede Week en met Pasen, Allerzielen en Allerheiligen en met Kerstmis
 • Vieringen volgens Byzantijns-Slavische ritus met medewerking van het Klein Byzantijns koor uit Utrecht, het Utrechts Byzantijns koor en het Neva Ensemble uit Sint Petersburg (7 mei,

29 oktober en 31 december)

 • Interkerkelijke Veertigdagenactie 2017
 • Paasboekentafel
 • Sint Jansfeest en Sint Jansprocessie (24/25 juni)
 • Deelname aan de jongerenreis naar Taizé (23-31 juli)
 • Bedevaart naar Kevelaer (24/25 juli)
 • Herdenking marteldood van Sint Jan op het Sint Janskerkhof op 26 augustus
 • Herdenking overledenen op het Sint Janskerkhof met Allerzielen
 • Viering Sint Maarten (11 november)
 • Advents- en Kerstboekentafel
 • Kerstactie voor ouderen en zieke parochianen
 • Kindje Wiegen op eerste kerstdag

 

(Dopen, huwelijksinzegeningen en uitvaarten)

 

Door derden in samenwerking met de parochie georganiseerde activiteiten in de basiliek:

 • Mattheus Passion op Palmzondag 9 april
 • Kinder Mattheus op Palmzondag 9 april
 • Paasconcert Sint Jans Schola op tweede paasdag, 17 april
 • Korenfestival op 11 juni
 • Thema-avond over de Nederlandse identiteit (20 juni)
 • Stabat Mater van Pergolesi door Ensemble PRJC o.l.v. Riccardo Menasi en met medewerking van Maarten Engeltjes en Rosemary Joshua.
 • Advents-/Kerstconcert door Utrechts Byzantijns Koor (10 december)
 • Weihnachtsoratorium door het Holland Concert Koor en Camerata Particolare (13 december)
 • Jaarlijkse herdenking vliegramp Faro op 21 december
 • Kerstconcert Sint Jans Schola op tweede kerstdag

Verantwoording

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over de voorgaande jaren. Het ‘kerk-zijn’vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

 

Zie voor meer informatie hier.