ANBI

Bestuur

Bestuur Sint Jan- De Goede Herder, Laren, Noord-Holland
Voorzitters: Pastoor C. Fabril / pastoor N.A.M. van der Peet

Vicevoorzitter: Dhr. F.F.L.. Vlak

Secretaris: Mevr. M.E.L. Brouwers

Penningmeester: Dhr. M.W. Troszczynski van Genderen

Lid: Dhr. M.L Wolters

Lid: Dhr. S.J.R. Willard

Lid: Mevr. C.M. de Jong

 

Locatieraad

Voorzitter: Pastoor N.A.M. van der Peet

Secretaris: vacature

Penningmeester: Dhr. M. Troszczynski van Genderen

Lid: Dhr. L.M.M. van Aken

Lid: Dhr. S.J.R. Willard

 

Naam: St. Jan- De Goede Herder, Laren, Noord-Holland| RSIN: 0048.58.906 | Contactgegevens: Brink 33, 1251 KT Laren NH, 035-5382071

Beleid

Doelstelling

Activiteiten

Activiteiten parochie Sint Jan- Goede Herder Laren 2023

 • Wekelijkse weekendvieringen op zaterdag om 17.00 uur en op zondag om 10.00 uur
 • Wekelijkse vieringen op werkdagen (maandag, woensdag en vrijdag)
 • Maandelijkse vieringen Engelstalige liturgie (Evensongs)
 • Een aantal gezinsvieringen en kleuterwoorddiensten
 • Kindercatechese en Vormselvoorbereiding
 • Ouderavonden met de ouders van kinderen die hun eerst communie gaan doen
 • Maandelijkse Vesper met de Broederschap van Sint Jan
 • Maandelijkse Dinerclub voor ouderen op zondagavond
 • Kerkbalans 2023
 • Oecumenische viering op zondag 22 januari in de Sint Jansbasiliek
 • Deelname aan Stille Omgang te Amsterdam
 • Palmpaasstokken maken en optocht op Palmzondag
 • Eerste Communieviering
 • Bijzondere vieringen o.a. in de Goede Week en met Pasen, Allerzielen en Allerheiligen en met Kerstmis
 • Vieringen volgens Byzantijns-Slavische ritus met medewerking van het Klein Byzantijns koor uit Utrecht
 • Interkerkelijke Veertigdagenactie 2023
 • Sint Jansfeest en Sint Jansprocessie
 • Deelname aan bedevaart naar Kevelaer
 • Herdenking marteldood van Sint Jan
 • Viering Sint Maarten
 • Kerstactie voor ouderen en zieke parochianen
 • Kindje Wiegen op eerste kerstdag
 • Bijbelavonden in voorjaar en najaar

(Dopen, huwelijksinzegeningen en uitvaarten)

 Door derden in samenwerking met de parochie georganiseerde activiteiten in de basiliek:

 • Johannes Passion op Palmzondag i.s.m. Stichting Laren Klassiek
 • Paasconcert Sint Jans Schola op tweede paasdag
 • Landelijk Lerarencongres
 • Kerstconcert Stichting Laren Klassiek
 • Liefdadigheidsconcert i.s.m. Ladies in Art
 • Jaarlijkse herdenking vliegramp Faro op 21 december
 • Kerstconcert Sint Jans Schola op tweede kerstdag
 • Gedurende het jaar een aantal vieringen met leerlingen van de plaatselijk basisschool

Verantwoording

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over de voorgaande jaren. Het ‘kerk-zijn’vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

 

Zie voor meer informatie hier.