Vaandels

Vaandels in de processie

De St. Jansprocessie wordt gekenmerkt door vele vaandels die worden meegedragen. Deze gewoonte bestaat al sinds het begin van de vorige eeuw. De werkliedenvereniging liep toen voor het eerst mee met een nieuw en mooi geborduurd vaandel. Het werd de gewoonte zoveel mogelijk verenigingsvaandels in de processie mee te dragen. Dit gaf de processie een kleuriger aanzicht en maakte de volgorde van de processie meer herkenbaar.

 

Bij elk vaandel hoort een drager, terwijl kinderen aan elke zijde van de vaandeldrager kwastendragers zijn. Zij houden namelijk een koord met een kwast aan het einde vast. Het koord is aan de bovenkant van het vaandel vastgehecht. Dit is ook functioneel, ingeval de wind vat krijgt op het vaandel kan de kwastendrager het vaandel recht houden. De drager neemt op die manier enkele kinderen met zich mee.

Aan het hoofd van de processie loopt een drager met het kruis. Dit gebruik bestaat sinds de tijd dat de processie in vrijheid kon worden uitgebouwd. In later tijd werd de kruisdrager aan elke zijde begeleid door lichtdragers.

Johannes de Doper, de patroonheilige van onze parochie, doopt Jezus in de Jordaan.

Derde Orde Franciscus Laren NH

R.K. Bond van Brood-Koek-Banketbakkers, Chocolade en Suikerbewerkers

St. Clemens Maria Hofbauer

Afdeling Laren
Opgericht 20 maart 1920

Sint Theresia van het kindje Jezus, de Karmelietes die de ‘kleine weg’ volgde en ons het gebod van Jezus om te worden als kleine kinderen voorhield, is de patrones van missies en missionarissen. Van oudsher zijn vanuit Laren altijd veel mensen naar de missie gegaan.

Kevelaar processie van Gooiland
Parochie Laren
Boetvaardigheid
Ootmoedigheid
Zuiverheid
Ecce Agnus Dei
Heilige Joannes de Dooper
Onze machtige patroon
Bid voor Ons
Ieder jaar gaat een grote groep parochianen van onze kerk op bedevaart naar Kevelaer (Duitsland).

Sint Vitus, de heilige die gemarteld werd in de kokende olie, was de patroonheilige van het vrouwenstift van Elten, een groot klooster dat zich bevond in Duitsland, vlak over de grens bij Lobith. De abdis Luitgarde was dochter van een rijk edelman die het grootste deel van het Gooi bezat. Later kwam dit onder beheer van de kloosterstichting en kreeg Sint Vitus ook in onze contreien een bijzondere positie. Veel kerken in het Gooi hebben hem als patroonheilige.

Tantum ergo Sacramentum
Pie Pelicane Jesu Domine

Maria Vereeniging Laren NH

Opgericht 1915