Programma processiefeest

Sint Jansfeest en processie

Thema Processie

Voor het actuele Thema en Programma, kijk op: Programma processiefeest

Onkosten Sint Jansfeest

Uw steun om het feest te kunnen vieren is onontbeerlijk, daarom ook onze grote dank voor uw giften van de afgelopen jaren. Ook dit jaar willen wij u vragen ons financieel te ondersteunen door uw bijdrage over te maken op onze bankrekening NL17 RABO 0334 9488 00 t.n.v. Broederschap Sint Jan. De Stichting Broederschap Sint Jan is als goed doel door de belastingdienst officieel erkend. Ook hebben wij de afgelopen jaren diverse legaten mogen ontvangen en misschien bestaat bij u ook de gelegenheid om via een legaat ons werk te blijven steunen.

U kunt in de Sint-Janskraam diverse artikelen aankopen t.b.v. ons patroonsfeest. Betaling met PIN-pas is mogelijk.

Bruidjes, jonkers of kwastendrager

Ben jij ook bruidje, jonker of kwastendrager in de St. Jansprocessie?
Alle meisjes maar ook stoere jongens vanaf 4 jaar zijn van harte uitgenodigd om als bruidje, jonker of kwastendrager mee te lopen.

Aanmelden, een jurkje lenen of vragen? Kijk hier voor meer informatie, stuur een email naar  bruidjes@sintjansprocessie.nl of neem contact op met Nilleke Hembrecht-van den Brink, tel: 06-41695249.

Als uw dochter zelf geen wit jurkje heeft kunt u er één lenen via Nilleke. Van haar krijgt u dan te horen waar en wanneer u deze kunt afhalen.

Processiedeelnemers

De processiegangers worden geadviseerd om in te stromen bij het kerkplein. Ons advies is om niet tegelijk massaal in te stappen, maar eventueel een volgend vaandel te kiezen, hierdoor ontstaat een beter verdeling van processiedeelnemers en kunt u beter gebruik maken van de voorbidders.

Het processieboek is na afloop van het openingslof en op zondag gratis te verkrijgen. Een kleine vrijwillige bijdrage is zeer welkom. Deze kunt u in een van de grote groene bussen stoppen. Deze groene bussen staan bij de uitgang binnen in de Basiliek.

Onderhoud kerkhof en graven

De vrijwilligersgroep die op de dinsdag- en woensdagochtend vóór het patroonsfeest de zorg draagt dat het kerkhof er mooi bij ligt voor de processie, is dringend op zoek naar jonge (gepensioneerde) vrijwilligers. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@sintjansprocessie.nl

Een goed Larens gebruik is het onderhoud van de graven vóór Sint-Jan. Wij verzoeken de families vriendelijk dit onderhoud vóór het Sint-Janfeest te doen en zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal mee terug naar huis te nemen.

Het Programma

Programma processiefeest:

Voor het actuele programma voor het processiefeest, kijk op deze link: Programma processiefeest