Inwijding van het orgel

Foto’s van de inwijding van het Adema orgel in de Sint Jansbasiliek, Pinksteren 2002

Op Pinksterzondag 19 mei 2002 werd het orgel tijdens de Plechtige Hoogmis om 9.00 uur ingezegend door Pastoor J. Vriend. Vervolgens werd het orgel op dezelfde dag met een feestelijk concert officieel in gebruik genomen. Tijdens dit orgelconcert werd het orgel bespeeld door Ton van Eck, titulair organist van de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem, tevens betrokken adviseur van de Katholieke Klokken- en Orgelraad, Ronald van Baekel, organist van de HH. Laurentius en Elisabeth-Kathedraal te Rotterdam, directeur van Adema’s Kerkorgelbouw en Wybe Kooijmans, organist van de Grote of St. Vituskerk te Naarden.

De foto’s zijn gemaakt door Leo Janssen.