Broederschap Sint-Jan

Broederschap van Sint Jan

In 1805 stond Paus Pius VII toe dat door de vice-superior van de Hollandse Zending een kerkelijke dubbelbroederschap van St. Jan in Amsterdam en Laren werd opgericht. De Broederschap van Sint Jan in Laren begon op 9 juni 1806 zijn werk. Bij de eerste inschrijving in 1806 werden 218 namen in het ledenregister ingeschreven. De eerste broedermeesters die door de pastoor werden aangesteld waren twee echte Laarders te weten Lambertus Lambertze Majoor en Joannes Cornelisse van den Brink. Het is deze Broederschap geweest die er in de loop van jaren voor heeft gezorgd dat de Sint Jansprocessie kon uitgroeien tot een indrukwekkend feest.

Maandelijks vindt er een Broederschapsmis plaats in de basiliek.

Fragment van een staf van de Broederschap Sint Jan

Tegenwoordig verzorgt de Broederschap verschillende activiteiten:

  • De jaarlijkse organisatie van het Larense patroonsfeest van Sint Johannes de Doper.
  • De Broederschap zorgt, ondersteund door de buurtcomités voor de bouw van de erebogen,  voor de organisatie van en de ordehandhaving tijdens de processie, de versiering van de basiliek, het kerkplein, de route en de accommodaties.
  • Organisatie herdenking Marteldood Johannes de Doper.
  • Het organiseren van een maandelijkse Vesperviering in de Goede Herderzaal van de basiliek op iedere eerste dinsdag van de maand om 21.30 uur.
  • Deelname aan maandelijkse Broederschapsmissen in de basiliek. Tijdens Broederschapsmissen trekken de broedermeesters in processie door de kerk, verzorgen de lezingen en de voorbeden en staan tijdens het eucharistisch gebed rond de communiebank en begeleiden de communie-uitdelers. De Broederschapsmissen zijn om 10:00 uur (tenzij anders vermeld) op de 2e zondag van de maand. Data 2022: 14 en 28 augustus, 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 en 24 december.