De Parochie

Onze parochiegemeenschap vormt samen met de parochies van Blaricum, Huizen en Naarden de regio Gooi-Oost en maakt deel uit van het dekenaat Amsterdamen van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Bestuur van onze parochie

Onze parochie vormt per 1 juni 2015 samen met de parochies van Blaricum en Huizen/Blaricum Bijvanck een Samenwerking. De drie parochies worden bestuurd door een gezamenlijk bestuur.

Aan de pastoor is door de bisschop de pastorale zorg voor de parochie toevertrouwd.

Aan het parochiebestuur is het zakelijke bestuur van de parochie opgedragen en het heeft tevens als taak te adviseren over het pastoraal beleid.

Werkgroepen

In de parochie functioneert een veelheid aan werkgroepen in verband met het pastoraal beleid: de activiteiten, die ontwikkeld worden binnen de vier aandachtsvelden. Daarnaast zijn er in de parochie werkgroepen en commissies actief in verband met het beheersbeleid.

Broederschap van Sint Jan

Tot de parochie behoort de Broederschap van Sint Jan. Deze is van groot belang voor de continuïteit van de jaarlijkse Sint Jansprocessie. De broederschap, ondersteund door de buurtcomités voor de bouw van de erebogen, zorgt voor de organisatie van en de ordehandhaving tijdens de processie, de versiering van de basiliek, het kerkplein, de route en de accommodaties. Ook door het jaar heen heeft de Broederschap diverse activiteiten.

Parochiesecretariaat:
Brink 33
1251 KT Laren
Maandag t/m donderdag, 9.00 uur tot 12.00 uur
Tel 035-5382071
info@sintjanlaren.nl
Bereikbaarheid pastores:
Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u dan later nog eens,
of in dringende gevallen: 06-12830757 (Pastoor van der Peet)