Activiteiten voor jongeren

Wat biedt onze parochie voor de jeugd

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten voor kinderen en jongeren in onze parochie.
Kinderen worden gestimuleerd deel te nemen aan de diverse activiteiten voor de jeugd binnen onze parochie zoals de kinderwoorddienst, het koor, de misdienaars en het patroonsfeest.

Wij bieden een catecheseprogramma aan dat start in het jaar dat de kinderen, op ongeveer 7-jarige leeftijd, in groep 4 hun Eerste Heilige Communie doen en dat doorloopt tot 15-jarige leeftijd.
In hun eigen gezellige jongerenruimte wordt aan de kinderen gedurende deze jaren ons geloof en de achtergronden daarvan uitgelegd. Dit gebeurt steeds op hun eigen niveau in groepen van dezelfde leeftijd en belevingswereld.
De programma’s zijn afwisselend en eigentijds en worden ieder jaar opnieuw afgestemd op de actualiteit.

Communie

Allen: Dopen
Doopvieringen vinden in principe steeds plaats op zondag na de Eucharistieviering van 10.00 uur. Wilt u uw kind laten dopen, neemt u dan tijdig contact op met de pastoor.

 

Voor de allerkleinsten: Kindje wiegen
Op 1e Kerstdag om 15.00 uur wordt in de Sint Jansbasiliek het verhaal van de geboorte van Jezus verteld. De kinderen zingen samen bekende kerstliedjes. Na afloop van het Kindje Wiegen is er gelegenheid de Kerststal rustig van dichtbij te bekijken.

 

Allen: Gezinsviering
Zes keer per jaar is er op zondag een gezinsviering om 11.30 uur, met zang van ons kinderkoor.

 

Vanaf 4 jaar: Patroonsfeest Sint Jan
De Sint Jansprocessie wordt jaarlijks gehouden op de zondag het dichtst bij de 24e juni. Veel meisjes en jongens lopen mee, als bruidsmeisje of bruidsjongen, of als kwastendrager bij de vaandels.

 

Vanaf 4 jaar: Kinderkoor
Elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur worden in de kerk onder leiding van Jim Berben en Mieneke Bakker liedjes ingestudeerd. Deze liedjes worden tijdens de gezinsvieringen gezongen. Kom ons kinderkoor versterken!Kom eens kijken op woensdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur in de koffiekamer.

 

Voor 4 tot 7 jaar: kleuterwoorddienst
Voor kinderen van 4-7 jaar wordt er een keer per maand een speciale kleuterwoorddienst in de Sint Jans Basiliek gehouden. Deze kleuterwoorddienst wordt verzorgd en geleid door de werkgroep kleuterwoorddiensten. De kinderen worden aan het begin van de mis van 10.00 uur opgewacht achter in de kerk. In de pastorie luisteren zij naar een verhaal uit de bijbel, zingen zij liedjes, doen zij een toneelstukje of knutselen zij iets.

 

Vanaf 7 jaar: Misdienaars
Misdienaars assisteren de priester tijdens de Eucharistieviering. Als misdienaar ben je meestal één keer in de twee à drie weken aan de beurt.

 

Voor kinderen in groep 4, circa 7-8 jaar: Eerste Heilige Communie
De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie begint in januari op woensdagmiddag. Tot de maand april zijn er 11 bijeenkomsten. De feestelijke viering vindt ieder jaar in april plaats.

 

Vanaf 8 jaar: Parochiekatechese voor kinderen
Kinderen vanaf groep 5 worden uitgenodigd, om op elke eerste dinsdag van de maand van 18.45 tot 19.45 uur in de jongerenruimte links van het kerkplein te komen. Het zijn avonden waarbij het vertellen uit de Bijbel en gezelligheid centraal staan.

 

12 tot 14 jaar: Heilig Vormsel
Onze parochie maakt het mogelijk, voor uw kind, om deel te nemen aan een tweejarig project (8 avonden per jaar), waarbij de jongeren in groepjes door gastouders worden begeleid. Deze avonden vinden plaats in de jongerenruimte van onze parochie aan het kerkplein.
Gestart wordt met kinderen uit de brugklas. Enkele voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden, zijn: geloven, vriendschap, wat is de mis, Pasen, Kerst, de 10 geboden, symbolen en rituelen, de aarde en ons milieu. Er is in discussies ook ruimte om te praten over de dingen die de jongeren op dat moment bezig houden. Zoals: hoe gaat het op school, pesten, vriendschap en het verlies van een dierbare.
Onze ervaring is dat de kinderen dit als zeer plezierig ervaren. Bovendien ontmoeten zij, buiten school, weer vroegere klasgenoten en maken zij nieuwe contacten. Aan het einde van de periode kunnen zij gevormd worden. Ouders blijven steeds goed geïnformeerd.
Bent u geïnteresseerd, dan is het mogelijk aan het begin van het schooljaar samen met uw kind onze informatieavond te bezoeken.