Emeritus pastoor Vriend overleden

14 apr Emeritus pastoor Vriend overleden

In de vroege ochtend van zondag 14 april is onze emeritus pastoor Jan Vriend overleden.

Pastoor Vriend was al geruime tijd ziek maar zijn gezondheid ging de afgelopen maanden snel achteruit. Hij is uiteindelijk, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten, vredig ingeslapen.

De parochie is enorm veel dank verschuldigd aan pastoor Vriend. Meer dan 40 jaar heeft hij als pastoor van de parochie Sint Jan-Goede Herder veel goeds te weeg gebracht. In soms roerige tijden wist hij de parochie bij elkaar te houden en onder zijn bezielende leiding werden grote restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Ook de Sint Jansprocessie werd onder zijn herderschap weer nieuw leven ingeblazen.

Zowel de avondwake op vrijdag 19 april als de plechtige uitvaartmis op zaterdag 20 april zijn ook via livestream uitgezonden. Wilt u deze vieringen nog eens terugkijken, dan kan dat via de volgende link:

Sint Jansbasiliek – Kerkdienstgemist.nl