Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen

20 jan Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Alle parochianen ontvangen rondom deze tijd weer het verzoek om via de Actie Kerkbalans financieel bij te dragen aan onze parochie.

Het thema van de Actie Kerkbalans 2024 “Geef vandaag voor de kerk van morgen” kan niet meer toepasselijk zijn op onze Larense parochie dan in deze tijd. Met het eeuwfeest van onze basiliek in het vooruitzicht – in 2025 bestaat ons markante kerkgebouw 100 jaar- heeft de parochie voortvarende plannen ontwikkeld om het kerkgebouw ook voor de komende eeuw te behouden en verduurzamen.

De waarde van de kerk is voor iedere parochiaan weer anders. Maar feit is dat onze kerk voor veel mensen van grote betekenis is! Dat moment in de week waarop we samenkomen om het geloof met elkaar te delen, de eucharistie te vieren en tot rust te komen, te zingen en muziek te maken, is voor veel van ons niet weg te denken. Tegelijk is het een plek van waaruit we zorgen voor de mensen om ons heen. We zijn dankbaar dat we zo met elkaar van betekenis mogen zijn voor elkaar en voor de samenleving. Dit willen we vanzelfsprekend nog lang blijven doen

De afgelopen jaren bouwden we verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en klaarstaat voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Ook in 2024 willen we het samen-kerk-zijn vorm en inhoud geven.

In 2024 richten we de aandacht, zoals gezegd, in het bijzonder op het verduurzamen van ons kerkgebouw, zodat dit ook in de toekomst een gastvrije plek mag blijven waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken. Een nieuwe geluidsinstallatie is inmiddels gerealiseerd. Maar ook de verlichting en de verwarmingsinstallatie zijn hoognodig aan vervanging, maar vooral verduurzaming toe.

Alleen samen kunnen we deze plannen waarmaken! Uw steun is daarom van onschatbare waarde.