Stille Omgang Amsterdam

22 feb Stille Omgang Amsterdam

Intentie 2017
‘Voor U in ootmoed,
met U in geloof,
in U in stilte.’
(Dag Hammarskjöld)
Wij nodigen U uit,om in de nacht van Zaterdag op Zondag 18-19 Maart 2017, met duizenden mede christenen de Stille Omgang, een nachtelijke stille pelgrimstocht door het centrum van Amsterdam te lopen, langs de route die de pastoor van de oude kerk op 15 maart 1345 liep. Hij was getuige geweest van een eucharistisch wonder in het huis van een zieke man aan de Kalverstraat en droeg het Heilig Sacrament terug naar de oude kerk.

Gebed voor onderweg
God, niets is heilig zonder U,
buiten U bestaan geen vaste waarden,
maar al wie op U hoopt, staat sterk en veilig.
Omring ons met de rijkdom van uw barmhartigheid,
geef zin en richting aan ons leven,
dat wij al het goede weten te gebruiken
en ons hechten aan wat blijft.

Opgeven is noodzakelijk voor 14 Maart 2017. Dit mede in verband met het bestellen van de autobussen. Opgeven op het hieronder vermelde adres, of per post c.q. per Email.
Vraagt u, of biedt u autovervoer aan van huis naar de St. Vituskerk te Hilversum en eventueel weer terug? Dank U voor uw medewerking.

Schoolstraat 5, 1404 HK Bussum