Sint Jansfeest 2019

03 jun Sint Jansfeest 2019

De broederschap gaat zich, samen met een groot aantal vrijwilligers, opmaken voor het Sint Jansfeest. Op zondag 23 juni 2019 vieren wij de geboortedag van onze schutspatroon Johannes de Doper. De diverse bogencomités zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen. Wij willen iedereen bedanken voor zijn inzet. Alles wordt in het werk gesteld om er weer een groot feest van te maken. De afgelopen jaren zijn wij een weg ingeslagen om meer jongeren aan de processie te laten deelnemen.

Ook dit jaar zal er voor de jongeren een programma worden georganiseerd. Op zondag 23 juni is er een hartelijk ontvangst voor alle deelnemers aan het Jongerenprogramma in het Brinkhuis naast de Basiliek. Vanaf 9.30 uur kunnen zij binnenlopen voor koffie/ thee en een lekkere koek van de Warme Bakker. Om 10.00 uur start het voorprogramma met ‘de Aftrap!’ Meer informatie over het jongerenprogramma is te vinden op onze website.

Thema 2019:

Dit jaar is het thema van ons patroonsfeest “Die dag bleven zij bij Hem!”. Tijdens het openingslof op zaterdag 22 juni zal pastoor Vriend graag ingaan op het gekozen thema.

Onkosten:

Uw steun om het feest te kunnen vieren is onontbeerlijk, daarom onze grote dank voor uw giften van de afgelopen jaren. Ook dit jaar willen wij u vragen ons financieel te ondersteunen door uw bijdrage over te maken op onze bankrekening NL17 RABO 0334 9488 00 t.n.v. Broederschap Sint Jan. De Stichting Broederschap Sint Jan is als goed doel door de belastingdienst officieel erkend.

Ook hebben wij de afgelopen jaren diverse legaten mogen ontvangen en misschien bestaat bij u ook de gelegenheid om via een legaat ons werk te steunen.

U kunt in de Sint-Janskraam diverse artikelen kopen t.b.v. ons patroonsfeest. Betaling met PIN-pas is mogelijk. Dit jaar hebben wij nieuwe paraplus met gebogen handvat in ons assortiment. Met de aankoop van een paraplu (€ 10,00), die u ook tegen de felle zon beschermd als parasol, ondersteunt u de “Stichting broederschap van Sint Jan”.

Collecte kerkhof

De collecte is dit jaar voor het project van Pater van Wegen, de Stichting Friersdale in Zuid-Afrika. De pater blijft zich onverminderd inzetten voor dit project en verdient onze blijvende steun.

Processiedeelnemers

De processiegangers worden geadviseerd om in te stromen bij het kerkplein. Ons advies is om niet tegelijk massaal in te stappen, maar eventueel een volgend vaandel te kiezen, hierdoor ontstaat een goede verdeling van processiedeelnemers en kunt u beter gebruik maken van de voorbidders. Het processieboekje is na afloop van het openingslof en op zondag gratis te verkrijgen. Een kleine vrijwillige bijdrage is zeer welkom. Deze kunt u in een van de grote groene bussen stoppen. Deze groene bussen staan bij de uitgang binnen in de Basiliek.

Verkoop planten

Op maandag 24 juni worden vanaf 7.30 uur op de Brink vóór de Basiliek de planten verkocht, die gebruikt zijn voor de diversen versieringen t.b.v. de processie.

Namens de Broederschap vertrouwen wij erop, u voldoende te hebben geïnformeerd over ons Larens Sint Jansfeest en wij wensen u mede namens alle vrijwilligers veel devotie toe bij de vieringen van ons patroonsfeest. We hopen u te ontmoeten op het patroonsfeest op 22 en 23 juni, om er met elkaar een mooi feest van te maken.

Onderhoud kerkhof en graven

De vrijwilligersgroep die op de dinsdag- en woensdagochtend vóór het patroonsfeest de zorg draagt dat het kerkhof er mooi bij ligt voor de processie, is ook dit jaar dringend op zoek naar jonge (gepensioneerde) vrijwilligers. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@sintjansprocessie.nl. Een goed Larens gebruik is het onderhoud van de graven vóór Sint-Jan. Wij verzoeken de families vriendelijk dit onderhoud vóór zaterdagmiddag 22 juni te doen en zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal mee terug naar huis te nemen.

Cees van der Weerd, secretaris, tel. 035-5314829 (na 19:30 uur)

Programma Sint Jansfeest 2019

Zaterdag 22 juni

17.00 uur: De klokken luiden het Sint Jansfeest in.

19.00 uur: Openingslof in de Basiliek, met uitstelling en zegen van het Allerheiligste. In deze viering zal pastoor Vriend celebreren. De Cantorij staat o.l.v. Jim Berben. De Basiliek blijft open tot 20.30 uur.

20.00 uur: Rijtuigen rijden de processieroute.

Zondag 23 juni

7.00 uur: Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof. Celebrant is emeritus pastoor J.H. Willems

9.00 uur: Plechtige, latijnse hoogmis in de Basiliek. Het koor staat o.l.v. Bas Groenewoud.

11.00 uur: Sint Jansprocessie; De processie vertrekt vanuit de Basiliek en gaat via de Brink, Sint Janstraat en de Hilversumseweg naar het Sint Janskerkhof.

12.15 uur: Eucharistieviering op het kerkhof. Hoofdcelebrant is Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop-coadjutor van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

13.15 uur: Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het kerkhof, deze gaat via de Langsakker, Vredelaan, Zevenenderdrift, Zevenend en de Brink naar de Basiliek.

14.30 uur: Afsluiting van de processie met sluitingslof in de Basiliek met het Te Deum, Tantum Ergo en na de Zegen het bekende Larense Sint Janslied. De Basiliek blijft open tot 16.15 uur.

Zaterdag 31 augustus

Herdenking van de marteldood van Sint Jan;19.00 uur: Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof.