Periodiek schenken met belastingaftrek

Schenken in de vorm van een gift aan een ANBI
Het kan voor u, als u inkomstenbelasting betaalt, interessant zijn om uw jaarlijkse Kerkbalans-bijdrage aan onze parochiegemeenschap Sint Jan-Goede Herder te schenken in de vorm van een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit is het geval, als u toch van plan bent jaarlijks mee te doen aan de Actie Kerkbalans ten gunste van onze parochie èn u inkomstenbelasting betaalt. Als u dan ook aan de door de fiscus gestelde voorwaarden voldoet, kunt u het bedrag van de schenking in het jaar waarin u schenkt in mindering brengen op uw belastbare inkomen. Uiteraard is de uiteindelijke belastingaftrek afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie.

 

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan een ANBI te doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Overige giften zijn aftrekbaar voor zover het meerdere boven de 1% van het verzamelinkomen uitkomt, en maximaal tot 10 % van het verzamelinkomen.

 

Een periodieke gift kan nu ook gedaan worden via een schriftelijke, onderhandse overeenkomst tussen de gever en de begiftigde, de parochie, zijnde een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat is eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris.
Een gift is een periodieke gift als:
– de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
– de bedragen (minstens één keer per jaar) worden overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd;
– de bedragen steeds even groot zijn;
– de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling; en
– de ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.

 

De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij het overlijden van de gever en/of eventueel bij zijn of haar partner.

 

Fiscaal voordeel

Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van de gift en het inkomen van de gever en zijn of haar partner. Overigens hangt dat voordeel ook samen met het bedrag aan de overige giften.
Uiteraard levert het de parochie extra voordeel op, wanneer de gever het fiscale voordeel geheel of gedeeltelijk ten goede laat komen aan de parochie. Nu de kosten voor een notaris kunnen worden voorkomen, levert elke euro die meer gegeven wordt een direct voordeel op. In de praktijk zal het vanaf een bijdrage van circa € 150 per jaar de moeite lonen.

 

U kunt de “overeenkomst periodieke gift” hier downloaden vanaf de site van de Belastingdienst

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester.

Parochiesecretariaat:
Brink 33
1251 KT Laren

Maandag t/m donderdag, 9.00 uur tot 13.00 uur

Tel 035-5382071
info@sintjanlaren.nl