Samenwerking

Via de opvallende link op de website komt u op de websites van de parochies van Blaricum en Huizen. Kijk eens bij de buren waar we sinds enkele maanden mee samenwerken.

Sinds enkele maanden werken de parochies van Huizen, Blaricum en Laren samen. Dit gebeurt o.a. op het gebied van kinderen, jongeren en het vormsel. Zo is er gekozen voor een gezamenlijk vormselproject met veel activiteiten. Ook worden er regionale reizen georganiseerd naar Taize en de WereldJongerenDagen in Polen en verschillende andere regio activiteiten. Ook zijn er plannen rondom gezinsvieringen en de scholen. En wellicht komt er in de toekomst een gezamenlijke interactieve website.

Dit alles met één belangrijk doel: samen geloofsgemeenschap zijn. We willen met elkaar samenwerken en ons inzetten om de boodschap van het evangelie handen en voeten te geven. We willen groeien in verbondenheid met elkaar en zo elkaar versterken, in het bijzonder op het gebied van kinderen en jongeren. Elkaar inspireren en een passend aanbod creëren voor de gehele regio.

Tegelijkertijd met aandacht voor ieders eigenheid. Vandaar ook nu nog een website voor iedere parochie afzonderlijk, die in nauwe samenwerking met elkaar, groeien naar een regionale kerkgemeenschap met toekomst. En wellicht over enige tijd een gezamenlijke website voor alle drie de parochies.