Als je een katholieke kerk binnenkomt en je kijkt goed om je heen, dan zie je vaak langs de zijmuren van de kerk afbeeldingen over het lijden en sterven van Jezus. Deze afbeeldingen noemen we: “staties”. Het zijn plaatsen waar men dan even stil kan staan bij het lijden en sterven van Jezus.

In de meeste gevallen zullen er 14 staties zijn. Bij elkaar noemen wij dat een kruisweg. Op goede vrijdag om 15.00 uur wordt de kruisweg van Jezus herdacht door langs de staties te lopen, bij elke statie stil te staan, na te denken en te bidden.

De kruisweg

 1. Lieve Jezus,
  Eigenlijk geloofde Pontius Pilatus in u. Wij geloven dat u de Zoon van God bent en dat U onze Redder bent.
 2. Lieve Jezus,
  U hebt het kruis op uw schouders genomen, zonder iets te zeggen en het uit liefde voor ons allen gedragen.
 3. Lieve Heer,
  Uw kruis was zo zwaar dat u bent gevallen. Wij willen bidden voor alle mensen die een kruis moeten dragen, voor zieken, eenzamen en voor hen die verdriet hebben
 4. Lieve Jezus,
  U kwam uw Moeder Maria tegen op uw weg naar het kruis. Wij bidden voor alle moeders die verdriet hebben om hun kinderen
 5. Lieve Heer Jezus,
  Simon van Cyrene wist niet wie u was en toch kwam hij u helpen. Wij willen ook wat voor u en andere mensen doen. Wij kunnen dat niet alleen.
 6. Lieve Heer,
  Veronica heeft uw gezicht afgeveegd. Dat was alles wat zij kon doen. Help ons Jezus elke keer iets goeds te doen voor anderen.
 7. Lieve Jezus,
  U bent voor de tweede keer gevallen. Wilt u de mensen die het moeilijk hebben nabij zijn en troosten.
 8. Lieve Heer,
  U kwam huilende vrouwen tegen en sprak tot hen. Wilt u ons telkens weer vergeven als wij iets niet goed hebben gedaan.
 9. Lieve Jezus,
  U viel voor de derde keer met het kruis. Help ons wanneer we bijna de moed verliezen en laat ons altijd weer opnieuw beginnen.
 10. Lieve Jezus,
  De mensen hebben uw kleren onder elkaar verdeeld en om u gelachen. Wij lachen ook wel eens mensen uit. Dat is niet aardig van ons.
 11. Lieve Heer,
  Wat er nu gebeurt, is heel afschuwlijk. De mensen hebben u aan het kruis genageld. Laat ons nooit anderen pijn doen en laat alle mensen die dat doen meteen ophouden en het nooit meer doen.
 12. Lieve Heer,
  Om drie uur bent u aan het kruis gestorven. Wij danken u voor uw liefde omdat u voor ons gestorven bent om ook mij te verlossen.
 13. Lieve Jezus,
  Twee vrienden hebben u van het kruis gehaald. Zij hadden veel verdriet. Wilt u alle mensen troosten die veel verdriet hebben om de dood van iemand van wie ze veel houden.
 14. Lieve Heer,
  Jozef van Arimatea had een begraafplaats voor u. U bent daar neergelegd. De leerlingen wisten toen nog niet wat wij nu wel weten en ook vieren: Uw verrijzenis, het feest van Pasen.

De staties in onze kerk zijn gemaakt door: