Auteur: sophie

08 dec Kerstactie 2020

Ter gelegenheid van Kerstmis stuurt het Kerstactie-comité onze parochianen van St. Jan-Goede Herder, die langdurig ziek zijn, die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren en parochianen van 77 jaar en ouder een kerstwens met een attentie. Zeker in deze tijd met covid-19 waarin ouderen...

Lees meer

08 dec Kerstcollecte

Donaties voor de kerstcollecte kunnen overgemaakt worden op NL53 RABO 0334 9660 00 ten name van RK Parochiegemeenschap Sint JanGoede Herder onder vermelding van “Kerstcollecte 2020”. De helft van deze collecte is bestemd voor de missie, te weten de onderwijsprojecten van father John Bosco in...

Lees meer

08 dec Misintenties voor Kerst

Wilt u de namen van uw overleden familieleden genoemd hebben tijdens één van de vieringen met Kerstmis of Oud en Nieuw, geeft u uw intentie dan tijdig door aan het parochiesecretariaat, bij voorkeur vóór 22 december. U kunt dit schriftelijk doen, per post of per email...

Lees meer

08 dec Hoe vieren wij als parochie het Kerstfeest?

Tegen de achtergrond van de geldende landelijke maatregelen en overeenkomstig de bisschoppelijke bepalingen is het slechts voor een beperkte groep parochianen mogelijk om gedurende één van de kerstdagen deel te nemen aan de liturgische vieringen. Vanaf juni zijn er verplicht lijsten bijgehouden met de namen...

Lees meer

08 dec Vrede

Vanwege de corona-maatregelen is de Dam leeg, op de avond van de vierde mei dit jaar. Op het stille plein houdt koning Willem-Alexander een indrukwekkende toespraak naar aanleiding van 75 jaar bevrijding van de tweede verschrikkelijke wereldoorlog in de twintigste eeuw. Nu, in deze donkere,...

Lees meer

02 nov Broederschapsmissen

Er zullen voor de rest van dit jaar geen Broederschapsmissen zijn om zoveel mogelijk parochianen in de gelegenheid te stellen naar de eucharistievieringen te komen met max. 30 personen....

Lees meer

26 okt Deelname aan vieringen

De meest recente maatregelen van de rijksoverheid ter bestrijding van het coronavirus laten de mogelijkheid open om kerkdiensten te houden met meer dan 30 personen. Op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam is naar aanleiding hiervan het volgende gepubliceerd:   “De ont­wik­ke­ling van Covid-19 in Neder­land noopt ook...

Lees meer

15 okt Brief van de Bisschop aan onze pastoor

Hoogeerwaarde heer, Op 9 september van dit jaar hoopt u de gezegende leeftijd van 75 jaar te bereiken. U heeft onlangs in een gesprek met mij aangegeven dat u zich graag nog twee jaar in wilt zetten voor het pastoraat in de parochies waar u nu pastoor...

Lees meer