Sint Jansfeest 2018

08 jun Sint Jansfeest 2018

Beste parochianen,

De tijd is aangebroken dat wij ons gaan opmaken voor het Sintjansfeest.

Op zondag 24 juni 2018 vieren wij de geboortedag van onze schutspatroon Johannes de Doper. De diverse bogencomités zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen. Alles wordt in het werk gesteld om er weer een groot feest van te maken. Andere vrijwilligers zijn ook druk bezig met hun voorbereidingen. Wij willen onze dank uitspreken voor ieders grote en kleine inzet. De afgelopen jaren zijn wij druk doende geweest om meer jongeren aan de processie te laten deelnemen. Ook dit jaar zal er een programma voor hen worden georganiseerd.

De begeleiding van de jongeren heeft vorig jaar een nieuwe invalshoek gekozen. Wij hopen dat zij daardoor jaarlijks meer jongeren bereiken. Informatie hierover is te vinden op onze website. Ons patroonsfeest zal worden ingeleid door een lezing van Tim Bitter. Deze lezing wordt gehouden op woensdag 30 mei om 20.00 uur in het Brinkhuis. U kunt zich voor deze lezing aanmelden bij de Volksuniversiteit Het Gooi via; http://www.volksuniversiteitlaren.nl/cultuur/product/show/571-sint-jansprocessie

Thema 2018

Dit jaar is het thema van ons patroonsfeest “Wees niet bang”. Tijdens het openingslof op zaterdag 23 juni zal Pastoor Vriend graag ingaan op het gekozen thema.

Collecte kerkhof

De collecte is dit jaar voor het project van Pater van Wegen, de Stichting Freiersdale in Zuid-Afrika. De Pater blijft zich onverminderd inzetten voor dit grote project en verdient onze blijvende steun.

Onkosten Sint Jansfeest

Uw steun om het feest te kunnen vieren is onontbeerlijk, daarom ook onze grote dank voor uw giften van de afgelopen jaren. Ook dit jaar willen wij u vragen ons financieel te ondersteunen door uw bijdrage over te maken op onze bankrekening NL17 RABO 0334 9488 00 t.n.v. Broederschap Sint Jan. De Stichting Broederschap Sint Jan is als goed doel door de belastingdienst officieel erkend. Ook hebben wij de afgelopen jaren diverse legaten mogen ontvangen en misschien bestaat bij u ook de gelegenheid om via een legaat ons werk te blijven steunen. U kunt in de Sint-Janskraam diverse artikelen aankopen t.b.v. ons patroonsfeest. Betaling met PIN-pas is mogelijk.

Bidden en zingen in de Processie

De route en de versieringen zijn zoals in afgelopen jaren, met dien verstande dat bij ons kerkhof het monument staat ter nagedachtenis aan de omgekomen Joodse kinderen en hun begeleiders van de Bergstichting. Aangekomen bij het kerkhof zullen wij langs dit monument lopen. De processie is er in de eerste plaats voor de deelnemers aan de processie. De versieringen zijn daarom zo opgesteld, dat deze het beste tot hun recht komen als we er naar kijken vanuit de processie. Om het bidden en zingen van de processiedeelnemers zo goed mogelijk tot uiting te laten komen, zal er per 3 vaandels een tussenruimte van ca. 10 meter gecreëerd worden. Iedere groep die zo ontstaat, heeft minimaal 2 voorbidders en op enige afstand van de groep loopt een muziekkorps of een van de koren. Wij verzoeken u vriendelijk de aanwijzingen van de broedermeesters op te volgen.

Bruidjes, jonkers en kwastendragers

Ben jij ook bruidje, jonker of kwastendrager in de St. Jansprocessie? Alle meisjes maar ook stoere jongens vanaf 4 jaar zijn van harte uitgenodigd om als bruidje, jonker of kwastendrager mee te lopen. Aanmelden, vragen of een jurkje lenen? Stuur een email naar bruidjes@ sintjansprocessie.nl of neem contact op met Nilleke Hembrecht-van den Brink, tel: 06-41695249. Als uw dochter zelf geen wit jurkje heeft kunt u er één lenen via Nilleke. Van haar krijgt u dan te horen waar en wanneer u deze kunt afhalen. Wij verwachten de bruidjes, jonkers en kwastendragers op Sint Jan, zondag 24 juni om 10.30 uur op het kerkplein. De bruidjes ontvangen op het kerkplein gratis een boeketje bloemen.

Processiedeelnemers

De processiegangers worden geadviseerd om in te stromen bij het kerkplein. Ons advies is om niet tegelijk massaal in te stappen, maar eventueel een volgend vaandel te kiezen, hierdoor ontstaat een beter verdeling van processiedeelnemers en kunt u beter gebruik maken van de voorbidders. Het processieboek is na afloop van het openingslof en op zondag gratis te verkrijgen. Een kleine vrijwillige bijdrage is zeer welkom. Deze kunt u in een van de grote groene bussen stoppen. Deze groene bussen staan bij de uitgang binnen in de Basiliek.

Onderhoud kerkhof en graven

De vrijwilligersgroep die op de dinsdag- en woensdagochtend vóór het patroonsfeest de zorg draagt dat het kerkhof er mooi bij ligt voor de processie, is dringend op zoek naar jonge (gepensioneerde) vrijwilligers. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@sintjansprcessie.nl Een goed Larens gebruik is het onderhoud van de graven vóór Sint-Jan Wij verzoeken de families vriendelijk dit onderhoud vóór zaterdagmiddag 23 juni te doen en zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal mee terug naar huis te nemen.

Verkoop planten

Op maandag 25 juni worden vanaf 7.30 uur op de Brink vóór de Basiliek de planten verkocht, die gebruikt zijn voor de diversen versieringen t.b.v. de processie. Meer informatie over de processie is te vinden op www.sintjansprocessie.nl

Namens de Broederschap vertrouwen wij erop, u voldoende te hebben geïnformeerd over ons Larens Sint Jansfeest en wij wensen u mede namens alle vrijwilligers veel devotie toe bij de vieringen van ons patroonsfeest. We hopen u te ontmoeten op het patroonsfeest op 23 en 24 juni, om er met elkaar een mooi feest van te maken.

Cees van der Weerd,
secretaris Broederschap van Sint-Jan