1e Kerstdag – Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de Cantorij