Water, elke druppel telt…..

12 apr Water, elke druppel telt…..

Al meer dan 40 jaar voert de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten en zijn er met uw steun vele mooie projecten in de derde wereld gerealiseerd. Dit jaar hebben wij, naast een aantal schoolprojecten, gekozen voor een irrigatieproject. Water is immers een eerste levensbehoefte. Het maakt de aarde vruchtbaar en draagt bij aan een betere hygiënische verzorging. Gezinnen die nu onder zeer moeilijke omstandigheden moeten zien te overleven, krijgen zo de kans op een beter leven. En op een betere toekomst voor hun kinderen en kleinkinderen.

Irrigatieproject Nepal
Acht uur lopen vanaf de hoofdweg in de provincie Chitwan in Nepal liggen drie dorpjes, eenvoudige nederzettingen waar zo’n 67 families, rond de 540 mensen, wonen. In voornamelijk armoedige onderkomens opgetrokken uit gras en leem. Voor voedsel zijn de inwoners afhankelijk van de opbrengst van het land, maar door gebrek aan water is de oogst voor slechts 2-3 maanden voldoende om van te leven. De rest van het jaar zijn zij afhankelijk van wat er in het wild groeit en leeft.

De dichtstbijzijnde waterbron ligt op een afstand van 5 uur lopen, maar bovendien is dit water niet schoon en dus ongeschikt om te drinken. De stichting waarvoor Nelleke Alders uit Blaricum zich al jarenlang inzet, de Child Welfare Organization Nepal, heeft de Interkerkelijke 40-dagenaktie nu gevraagd of wij de aanleg van een irrigatieproject willen financieren. Waarbij zij garant staan voor de aanleg van het pijpensysteem en voor de technische ondersteuning en scholing van de lokale bevolking hoe het systeem optimaal te onderhouden. Dit project behelst niet alleen irrigatie van de landbouwgronden, maar ook schoon drinkwater, waardoor ook de hygiënische omstandigheden in deze dorpjes aanzienlijk worden verbeterd. Graag willen wij de bevolking
van deze arme streek een menswaardiger bestaan geven. U toch ook?

Een kleuterschooltje in Tanzania
Stichting Mzee Kambee helpt kansarme kinderen in het dorp Nadanya en omstreken naar school te gaan. Nadanya is een dorp in Tanzania dat voornamelijk uit een Maasai gemeenschap bestaat die nog op traditionele wijze leeft. De visie van de stichting is, dat kinderen hun leven lang profijt hebben van onderwijs. Onderwijs vergroot hun kansen op werk en inkomen. Onderwijs geeft kennis over en toegang tot een gezonder leven. Deze in 2011 opgerichte stichting heeft inmiddels ruim 25 kinderen kunnen ondersteunen door hun lesgeld te betalen. Maar de middelen zijn beperkt en nu heeft men ons gevraagd om steun bij het verwezenlijken van een groter project. De jongste kinderen, tussen 3 en 6 jaar, gaan naar een kleuterklasje. Hier leren zij de beginselen van het lezen en rekenen. De kleuters krijgen nu les in een vervallen lemen hut die 20 jaar geleden is gebouwd door de gemeenschap. De kinderen zitten op matten op de grond en het enige lesmateriaal dat de juf tot haar beschikking heeft is een schoolbord (een gedeeltelijk zwart geverfde muur).

Nadanya als gemeenschap is bereid om een stuk grond toe te wijzen voor de bouw van een nieuw klaslokaal van 6 x 6 meter. Verder zou het fijn zijn als de kinderen gebruik kunnen maken van schoolbankjes en van lesmateriaal waarbij zij woorden en sommen kunnen maken met behulp van magnetische borden, letters en cijfers. Investeren in de kinderen van nu is ook investeren in de toekomst van het land. Dus willen wij deze stichting graag helpen bij het realiseren van dit schoolproject.

Schoolmeubilair voor R.K. Friersdale R.C.
Dit door de BEL-gemeenten reeds jarenlang gesteunde project, betreft de uitbreiding van pater Wynand van Wegen’s school in Friersdale Zuid- Afrika. De 2 nieuwe klaslokalen zijn zo goed als
klaar, maar er moeten nog 75 tafeltjes en 6 stalen kasten worden aangeschaft. Wij willen stichting Friersdale-Eemnes graag helpen om de leerlingen een goede start te geven in het nieuwe schooljaar.

Daarnaast wil de 40-dagenaktie ook in 2017 een aantal studentes in Nepal blijven steunen door hun studie te financieren en/of voor veilige huisvesting te zorgen. Deze meisjes hebben dankzij uw steun de lagere en middelbare school kunnen doorlopen. Zij zijn u hiervoor zeer dankbaar en willen zich graag na hun beroepsopleiding inzetten voor verbetering van de leefomstandigheden van hun minder bedeelde landgenoten.

Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit, we gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek, en zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden alle geleid door mensen, vaak (met bindingen) hier uit de regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage. Helpt u ons hen te helpen?

Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde projecten vindt u op onze website:
www.40-dagenaktie.nl
Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93