Verantwoording 40 dagenaktie 2019

05 okt Verantwoording 40 dagenaktie 2019

Dankzij de onverminderde bijdragen van parochianen en gemeenteleden uit Laren, Blaricum en Eemnes heeft de interkerkelijke 40-dagenaktie dit jaar opnieuw een aantal projecten in de Derde Wereld kunnen ondersteunen.

Onder het motto “Schoon water, bron voor een beter bestaan” is er actie gevoerd voor een waterput en een irrigatiesysteem, alsmede verbetering van de sanitaire voorzieningen in Sheini, een dorp in Ghana op de grens met Togo, waar met uw steun vorig jaar ook al een bamboeplantage is gerealiseerd. De bamboe groeit erg goed en de eerste planten kunnen al eind volgend jaar geoogst worden. Dan kan er ook mee gebouwd worden.

Daar schoon drinkwater het grootste probleem voor de inwoners van Sheini vormde, is Stichting Barbarugo direct na onze toezegging hiermee al aan de slag gegaan en is er begin dit jaar een waterput met pomp in het midden van het dorp verrezen.

Ook met de aanleg van het irrigatiesysteem was haast geboden, om voor het begin van het regenseizoen hiermee klaar te zijn. Door de rivier af te buigen, wordt tijdens het regenseizoen het overtollige water nu naar een laag punt net buiten het dorp gestuurd, waar het in een groot bassin wordt opgevangen. Hierdoor loopt het dorp in het regenseizoen niet meer onder water en hebben de mensen voor het eerst in hun leven ook in het droge seizoen beschikking over water om de akkers te besproeien, maar ook om bijvoorbeeld de was te doen. De kosten voor dit project zijn uiteindelijk hoger uitgevallen dan oorspronkelijk beraamd, omdat de grond te hard was om met mankracht te bewerken en er dus dure machines van buitenaf eraan te pas moesten komen. Maar dankzij uw bijdragen hebben wij ook deze meerkosten kunnen vergoeden.

Tot grote verrassing van Stichting Barbarugo, of misschien wel door hun bemoeienissen in Sheini, staat het dorp nu ook bij de (regionale) overheid op de kaart. Niet alleen de verpleegpost, maar ook de inwoners van het dorp hebben inmiddels een eigen toiletvoorziening gekregen, zodat men niet meer bij nacht en ontij de bosjes in hoeft om zijn/haar behoefte te doen. Hierdoor hebben wij meer armslag gekregen voor verbetering van de inrichting en uitbreiding van de verpleegpost, waaraan momenteel nog hard gewerkt wordt.

Ook uit Nepal ontvangen we goede berichten over de voortgang van onze schoolprojecten. Rejina doet het goed met haar studie aan de landbouwhogeschool en de stichting Caring Unites meldt, dat het met de twee schooljongens goed gaat.

Kortom, met uw bijdrage bieden we daadwerkelijk een groep kansloos gewaande kinderen en hun gezinnen een kansrijke toekomst. Niet op z’n minst doordat mensen zich geheel belangeloos inzetten voor deze projecten. Iedereen, die ons heeft geholpen om dit mogelijk te maken, hartelijk dank hiervoor. Wilt u meer weten over deze projecten, een reactie geven of op de hoogte blijven van de voortgang van al onze projecten, bezoek dan onze website: www.40-dagenaktie.nl.

De Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes