Coronamaatregelen – deelname vieringen op uitnodiging

23 dec Coronamaatregelen – deelname vieringen op uitnodiging


Uitbreiding coronamaatregelen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden.
Dit besluit betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn.

Anderhalve meter
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.
De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd.

Toelichting voor onze Larense parochie
Voor de vieringen in de periode waarin de maatregelen nog van kracht zijn geldt deelname op uitnodiging. Daarbij wordt uitgegaan van de lijsten die we hebben van eerdere coronaperioden. Op deze lijsten staan de namen van ingeschreven parochianen die in de coronatijd regelmatig hebben deelgenomen aan Eucharistievieringen in onze kerk.