Stille Omgang van Amsterdam

30 jan Stille Omgang van Amsterdam

“Pelgrims van hoop, biddend voor de vrede”

Dit jaar is de gebedsintentie van de Stille Omgang van Amsterdam:

Heilige Geest,
geef dat wij vrede brengen
daar waar tegenstellingen zijn,
en geef dat ons leven
een weerglans zijn mag
van Gods barmhartigheid.
Ja, geef ons het vermogen lief te hebben
en dat met ons leven te laten zien.
                   Roger Schütz (oprichter Taizé)

De H. Mis in het Begijnhof begint om 21.00 uur.
Daarom vertrekken we om 19.45 uur naar Amsterdam!
(Let op: dit in tegenstelling tot wat in de Klepel vermeld staat!)

Opstapplaats van de bus: voor de Sint Jansbasiliek in Laren.
Komt u a.u.b. op tijd!
De kosten voor de bus zijn € 20,- p.p.; jongeren € 10,- p/p.

Heeft u belangstelling om met ons mee te gaan?
Voor informatie en voor opgave kunt u contact opnemen met:
Ans Kleijer-Vos
T: 035-5382773
E: anskleijer@hotmail.com