Roepingenzondag

01 mei Roepingenzondag

Komende zondag is het Roepingenzondag waarbij we als wereldkerk stilstaan bij roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

Graag nodigen wij u uit om bij te dragen aan de collecte van Roepingenzondag die bestemd is voor de priesteropleiding van ons bisdom Haarlem-Amsterdam. U kunt uw gift overmaken op reke­ning nummer NL64 INGB 0000 0054 64. Vergeet daarbij niet te vermel­den t.n.v. ‘Het Groot­semi­narie te Vo­ge­len­zang’.

Op de website van ons Grootseminarie St. Willibrord, www.willibrordseminarie.nl, kunt u meer informatie vinden over het seminarie en de opleiding.