Ridderhuis in Laren

25 jan Ridderhuis in Laren

Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem

Wij kennen de ridders vooral van hun deelname aan onze Sint Jansprocessie. Deze Orde is in de 19e eeuw door de paus opgericht ter ondersteuning van de christenen in Palestina.

Van de huidige landscommandeur Jan Krapels (onze vroegere penningmeester) kwam het bericht dat gezocht werd naar een vergaderplek in het centrum van het land. Onze pastorie biedt daartoe de mogelijkheid. Overleg was nodig met de beoogde opvolger van pastoor Vriend (vanaf 1 juli), met het parochiebestuur en uiteindelijk met het bisdom. Met als gunstig gevolg dat vanaf 1 januari twee kamers in de pastorie zijn verhuurd aan de ridderorde, een vergaderruimte en een archiefruimte. Ook hoopt de ridderorde bij bijzondere gelegenheden gebruik te kunnen maken van onze basiliek.

Meer informatie over de Ridderlijke Orde in Nederland is te vinden op de website van de Orde.