Protocol Kerkelijk Leven op anderhalve meter

09 jun Protocol Kerkelijk Leven op anderhalve meter

Protocol

Een samenvatting van het Protocol Kerkelijk Leven op anderhalve meter, met enige aanvullingen in verband met de Larense situatie. Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt verwacht deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren. Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in de ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes – en gezondheid – bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven – dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

Reserveren

Hygiëne

 • U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
 • Bij binnenkomst door de linkerzijdeur in het hoofdportaal ziet u twee tafels met handpompjes, om de handen te zuiveren en te verfrissen. U hebt dit misschien al meegemaakt bij het betreden van een winkelpand. Voor ieder verplicht.

Plaatsing

 • In de banken zijn op de juiste afstand van elkaar stickers geplakt: Zitplaats. Voor u alleen, of samen met u iemand uit dezelfde huishouding. Hoekplaatsen, evenals de eerste banken, blijven vrij in verband met passages door de paden. Het kan zijn dat een van de kosters of één van de broedermeesters u assisteert met aanwijzingen.

Dienst van het altaar

 • Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.

H. Communie uitreiking

 • U houdt anderhalve meter afstand tot elkaar
 • Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.
 • Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ meegebracht worden op de hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek.
 • Van tong-communie moet worden afgezien.
 • Van kelk-communie moet worden afgezien.

Collecte

 • U kunt bijdragen aan de collecte via de collectebus achterin de kerk. Zie verder ook het artikel over collectes elders in deze Klepel.

Sacrament van boete en verzoening

 • U kunt niet biechten in een biechtstoel.
 • U kunt biechten in een te ventileren ruimte waar de priester en u anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.

Doopsel

 • Het toedienen van het doopsel wordt uitgesteld.
 • Als de doop om redenen niet wordt uitgesteld, moet bij het toedienen van het doopsel de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht worden genomen.

Vormsel

 • Het ontvangen van het vormsel wordt uitgesteld.

Eerste Communie

 • Het ontvangen van de Eerste Communie door een groep wordt uitgesteld.

Sacrament van de zieken

 • Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zo veel mogelijk in acht genomen.

Huwelijk

 • Feliciteren bij huwelijksvieringen doet u zonder fysieke aanraking en met inachtneming van de anderhalve meter regel. Ook in de trouwstoet houdt u anderhalve meter afstand.

Uitvaart

 • Condoleren bij uitvaarten doet u zonder fysieke aanraking en met inachtneming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook op het kerkhof en in de rouwstoet houdt u anderhalve meter afstand.

Kinderwoorddienst

 • Wanneer deze gehouden wordt, kunnen kinderen direct bij binnenkomst in de kerk naar hun eigen programma.

Muzikale en vocale medewerking

 • Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering. De koren treden dus helaas niet op.

Na afloop

 • Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de geldende maatregelen niet.

Maria

 • De Mariakapel is vóór, tijdens en na de eucharistieviering gesloten, om te voorkomen dat er een opstopping ontstaat. Wel kunt u een kaarsje opsteken bij het zwarte beeld van Maria van Kevelaer, troosteres van bedroefden, dat u achter in de kerk vindt.
 • Verder is de Mariakapel iedere dag geopend van 9.00 uur tot 18.00 uur. Velen hebben de afgelopen tijd de weg ernaartoe gevonden.

Bedevaarten

 • Bedevaarten in groepen per bus kunnen alleen plaatsvinden, wanneer in de bussen gezorgd is voor een afstand van anderhalve meter tussen de passagiers die mondkapjes dragen, zoals in het openbaar vervoer.
 • U kunt wanneer u niet naar het bedevaartsoord kunt komen, telefonisch of per e-mail een kaarsje laten branden, of een gebedsintentie aanvragen.
 • De bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid moeten worden gevolgd.
 • Digitale bedevaart: Via het online platform https://sanctuarystreaming.eu/, gelanceerd door de Commissie van Bisschoppenconferenties van de EU (COMECE), worden eucharistievieringen en gebedsdiensten in onder meer Lourdes, Loreto, Czestochowa, Fátima en vele andere gelivestreamd.

Vergaderingen

 • Zolang de anderhalve meter regel van kracht is worden bijeenkomsten thuis ontraden.

Pastoraat en bezoekwerk

 • Pastoraat in fysieke nabijheid aan kwetsbare ouderen en aan mensen met verminderde weerstand kan niet plaatsvinden, uitgezonderd situaties van geestelijke nood.
 • Pastoraat aan kwetsbare gelovigen dient zoveel mogelijk via telefoon, per brief of e-mail te gebeuren.
 • Pastoraat aan overige gelovigen gebeurt bij voorkeur in kerkelijke gebouwen, waar de anderhalve meter regel in acht kan worden genomen.
 • Pastoraat in ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen en overige instellingen is weer mogelijk wanneer de overheid deze huizen en instellingen vrijgeeft voor bezoek. In deze instellingen is er een protocol dat gevolgd dient te worden.

Pastoor Vriend