Passion van Laar en Berg

30 mrt Passion van Laar en Berg

Op vrijdagavond 5 april 2019, zullen leerlingen van het jaar 4 MYP-muziekklas in Laar en Berg, samen met de deelname van de vwo-6-dramaklas van de school, hun eigen, nieuwe versie van het verhaal van The Passion uitvoeren. Deze uitvoering vindt plaats in de St. Jansbasiliek in Laren.

De klas is momenteel bezig met het maken en oefenen van het stuk. De leerlingen hebben het Passie-verhaal bekeken vanuit verschillende perspectieven: het verhaal zoals het algemeen wordt begrepen, maar ook de historische context en de relevantie van het Passieverhaal voor onze huidige tijd. Een greep uit de thema’s die aan bod komen:

• Zal het nastreven van liefde en naastenliefde voor mensen belangrijker zijn dan het najagen van praktische, materiële dingen?

• Is liefde “machteloos”? Heeft het directe, tastbare voordelen? Heeft het een “nut”?

• Wat betekent het echt om verraden te worden?

• Hoe kun je krachtig zijn door zwak te zijn?

• Is nationalisme een goede zaak, of is het gevaarlijk en leidt het tot geweld, oorlog en vernietiging?

• Moeten we altijd volgen wat de meerderheid wil?

• Verwachten we te veel van onze ‘helden’, van degenen die we bewonderen?

De leerlingen zijn niet alleen de creatieven (de ‘makers’) van het stuk, maar ook de uitvoerenden: zij spelen en zingen in het ensemble, ze zingen en spelen de rollen van de solisten, daarom is er hard gerepeteerd om de muziek in te studeren. Het Passieverhaal wordt afgewisseld met moderne teksten, “covers” van bekende liederen, en nieuwe composities die door de leerlingen zijn geschreven: al deze elementen worden uiteindelijk versmolten tot een nieuw geheel. Vervolgens hebben de leerlingen in de lessen met Benedict Weisser (docent muziek) en Eva Goossens (docente drama) gewerkt aan de composities, en daarna aan de muzikale/theatrale instudering. Het resultaat is een commentaar van de jeugd over de relevantie van religie voor hun leven en hun werkelijkheid.

Op vrijdagavond 5 april 2019 om 19.30 uur is de voorstelling Passion van Laar & Berg te horen en zien in de Sint-Jansbasiliek Laren . Deze productie is mogelijk gemaakt met de genereuze, financiële hulp van de Parochie Sint Jan-Goede Herder in Laren. Na afloop zal er een deurcollecte worden gehouden

Informatie:
Sint-Jansbasiliek tel. 035 538 2071, info@sintjanlaren.nl
Laar en Berg tel. 035 539 5422, lb@atscholen.nl

Muziekklas MYP-4 Laar en Berg:
Bente Berendsen, Silke Bouwmeester, Tikal Braspenning, Annelotte van den Broek, Stefan de Bruijn, Carlijn Calis, Caitlin Engelman, Thomas Erdbrink, Julia van Gaalen, Mijs de Koning, Mila Huisman, Frédérique Maljers, Floris de Meester, Valery Noomen, Nienke Pennenkamp, Isabelle Polman, Isabelle Rosenthal, Emily Scheulderman, Nik Wiersma, Owen Wong Lie Son.

Acteur (VWO-6 Drama Laar en Berg): Boris Draisma

Muzikale coaching: Benedict Weisser (Docent Muziek, Laar en Berg)

Theatrale coaching: Eva Goossens (Docente Drama, Laar en Berg)