Overweging op Palmzondag

01 apr Overweging op Palmzondag

Zacharia profeteert”: Zie uw Koning komt tot U, zachtmoedig en gezeten op een veulen, het jong van een lastdier.” Het is zó dat Jezus Jeruzalem binnenrijdt. Niet erg koninklijk dus. Maar het beeld blijft niet zonder tekst. De mensen die Hem tegemoet gaan met palmtakken, jubelen: “Hosanna, zoon van David.” Dat biedt achtergrond.

Het rijdier van koning David is een ezeltje, om hem eraan te herinneren dat hij vóór alles een verantwoordelijke koning dient te zijn. Geen heerser die het volk uitbuit, maar een dienaar die betrokken is bij het welzijn van alle inwoners. Dus geen stallen met paarden en strijdwagens om zijn macht te doen gelden.

Wat zingen de inwoners van Jeruzalem nog meer: “Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.” De Mensenzoon dus.

Tot zijn leerlingen zegt Jezus: “Gij weet dat de heersers der volkeren hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij U niet het geval zijn; wie onder U groot wil worden, moet dienaar van U zijn, zoals ook de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.”

Nog een woord valt mij op: “Zachtmoedig”, in de profetie van Zacharia. Terugbladerend in het Evangelie van Mattheüs vind ik Jezus opnieuw aan het woord:

“Komt allen tot Mij die uitgeput zijn en onder lasten gebukt en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Dierbare parochianen, wij zullen dit jaar geen Palmzondag kunnen vieren in de basiliek. Laten wij onze Koning van vrede en mededogen eren door Hem te zoeken waar Hij zich laat vinden: “Wat jullie voor de kwetsbaarsten hebben gedaan, hebben jullie voor Mij gedaan”.

Pastoor Vriend