Overweging op Goede Vrijdag

10 apr Overweging op Goede Vrijdag

De basiliek binnenkomend, zie je links, tegen de westmuur, het Kruisbeeld, gemaakt door Daphne du Barry. De opdracht werd haar gegeven door de prins van Monaco, met als bestemming de Kathedraal daar. Het beeld werd tweemaal in brons gegoten. Het tweede, het kunstenaarsgietsel, is door Daphne du Barry aan onze kerk geschonken.

Zo zien wij aan de westmuur Jezus die zich, vanaf zijn kruis, richt tot ons. Te midden van zijn lijden blijft Hij innerlijk vrij.

Ondanks zijn doodsangst komt Hij in de Hof van olijven tot de belijdenis: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbijgaan.  Maar toch: niet zoals ik het wil, maar zoals Gij wilt.”

Op het kruis bidt Hij voor hen die hem kruisigden: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”

Eén van de twee rovers die hetzelfde lot ondergaan als Jezus, komt tot de erkenning: “Wij krijgen wat wij door onze daden verdiend hebben-, maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.” Zich daarop richtend tot Jezus: “Jezus, denk aan mij wanneer U in uw Koninkrijk gekomen bent.” Waarop Jezus hem antwoordt: “Vandaag nog zal je met mij zijn in het paradijs.”

Wanneer Jezus op Golgotha zijn moeder ziet met naast haar de jongste leerling, zegt Hij tot zijn moeder: “Zie daar uw zoon.” En tot de leerling: “Zie daar uw moeder.”

Ondanks zijn diepe gevoel van verlatenheid in zijn lijden roept Jezus vóór hij sterft: “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.” Nadat hij dit gezegd heeft geeft Hij de geest.

Op het zien van wat er op Golgotha gebeurt, looft de honderdman God en zegt: “Deze mens was waarlijk een rechtvaardige.”

Te midden van de epidemie die de volkeren nu teistert, bidden wij aan de voet van het kruis, in het vertrouwen gehoord te worden:

“Vader van alle mensen, bevrijd de volkeren van de corona-epidemie, genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen. Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren. Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet. Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten, geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen, geeft ons licht waar het donker is. Door Christus, onze Heer.”

pastoor Vriend