Overweging 3e Zondag van Pasen – Urbi et Orbi

24 apr Overweging 3e Zondag van Pasen – Urbi et Orbi

Urbi et Orbi

Dit weekeinde wil de pastoor een fragment met u delen uit de Paastoespraak van Paus Franciscus.

“De Verrezen Heer is gekruisigd. Op zijn verheerlijkt lichaam draag Hij onuitwisbare wonden, die vensters van hoop zijn geworden. Laten wij onze blik op Hem richten, opdat Hij de wonden van de getroffen mensheid geneest.

Mijn gedachten gaan vandaag vooral uit naar degenen die direct getroffen zijn door het coronavirus: naar de zieken, naar degenen die zijn overleden en naar hun families die rouwen om het verlies van hun geliefden, van wie ze soms geen afscheid hebben kunnen nemen.

Moge de Heer van het leven de overledenen in zijn Rijk verwelkomen en moge Hij troost en hoop geven aan degenen die nog lijden, vooral aan de ouderen en de eenzamen.

Mogen zijn troost en de vereiste hulp niet ontbreken aan degenen die bijzonder kwetsbaar zijn, zoals degenen die in de verzorgingstehuizen werken, of zij die in kazernes en gevangenissen zitten. Het is voor veel mensen een eenzaam Pasen, getekend door rouw en de vele ongemakken die de pandemie met zich meebrengt, van het fysieke lijden.

Door deze ziekte moeten we het niet alleen doen zonder menselijk contact, maar ook zonder de mogelijkheid om persoonlijk de troost te ontvangen die de sacramenten ons bieden, vooral de Eucharistie en de Verzoening. In heel veel landen was het niet mogelijk om die te ontvangen, maar de Heer heeft ons niet alleen gelaten! Door verenigd te blijven in gebed, mogen we er zeker van zijn dat Hij zijn hand op ons legt (vgl. Ps.138) en met kracht herhaalt: Wees niet bang, Ik ben verrezen en Ik ben altijd bij U!

Moge Jezus, ons Paaslam, kracht en hoop geven aan de artsen en de verpleegkundigen, die overal getuigen van zorg en liefde voor de naaste tot het uiterste van hun krachten en vaak ten koste van hun eigen gezondheid.

Naar hen, en ook naar die onophoudelijk werken om de noodzakelijke onderdelen van de samenleving draaiende te houden, naar de politie en de militairen die in veel landen helpen om de problemen en het lijden van de bevolking te verlichten, gaan onze innige gedachten en onze dankbaarheid uit.

In deze weken is het leven van miljoenen mensen ineens veranderd. Voor veel mensen biedt het thuisblijven een mogelijkheid tot reflectie, een mogelijkheid om te ontsnappen aan het hectische ritme van het leven, een mogelijkheid om bij hun geliefden te zijn en te genieten van hun gezelschap.

Maar voor veel mensen is dit ook een tijd van bezorgdheid over een onzekere toekomst, over werk dat dreigt te verdwijnen en over de andere gevolgen die de huidige crisis met zich meebrengt.

Ik roep degenen die politieke verantwoordelijkheid dragen op om zich actief in te zetten voor het welzijn van hun burgers, door de middelen en instrumenten te verschaffen die nodig zijn om iedereen een waardig leven te bieden en om ervoor te zorgen, als de omstandigheden dat toelaten, dat de dagelijkse activiteiten hervat kunnen worden.” (Uit de Paastoespraak van Paus Franciscus, 2020)