Oktober Maria maand

22 sep Oktober Maria maand

De maand oktober is, naast de meimaand, een periode waarin de Kerk een speciale devotie voor Maria heeft. Deze oktobermaand zijn er verschillende manieren om in gebed, liturgie en geestelijk leven je dichterbij de Moeder Gods te begeven. Bijvoorbeeld door een kaarsje op te steken in de Maria Kapel, die dagelijks geopend is.

Gratis download ‘Zo bid je de rozenkrans’
Voor wie er niet vertrouwd mee is, kan de rozenkrans een hele puzzel lijken. Daarom maakte katholiekleven.nl een infographic, waarop de hele rozenkrans is afgebeeld met de volledige gebedsteksten.
De rozenkrans is ontstaan in kloosters, waar elke week alle 150 psalmen werden gebeden. Voor lekenbroeders of -zusters verving men de psalmen door het bidden van 150 maal het Onze Vader. In de middeleeuwen werd dit steeds vaker het Weesgegroet. Geleidelijk aan verbond men dit gebed met de overweging van momenten uit het leven van Jezus. Dit zijn de ‘geheimen’ van de rozenkrans. Vijf blijde geheimen hebben te maken met de geboorte van Jezus. Vijf droevige geheimen gaan over het lijden en sterven van Jezus. Vijf glorievolle geheimen staan stil bij de verrijzenis van Jezus. Vijf geheimen van het licht hebben te maken met het openbaar leven van Jezus. Deze twintig geheimen omvatten het hele leven van Jezus. Daarom wordt de rozenkrans ook wel een “samenvatting van heel het Evangelie” genoemd.
‘Zo bid je de rozenkrans’ kun je gratis downloaden vanaf katholiekleven.nl.