Nieuws

26 sep Helpende handen

De parochie is op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers. We zoeken onder meer mensen met groene vingers, die samen met onze beheerder en andere vrijwilligers ons kerkhof toonbaar willen maken en houden. Bent u een liefhebber van tuinieren en hebt u wat vrije tijd...

Lees meer

26 sep Nieuwe Broedermeester

Zondag 30 augustus is Jets van Berchum toegetreden tot de Broederschap van Sint Jan. De insigne werd coronaproef opgespeld door haar partner. De broederschap is blij dat zij bereid is om zich voor de broederschap in te zetten....

Lees meer

26 sep Jongerenpastoraat

Nu de scholen na de zomervakantie weer zijn begonnen starten ook de vormsel- en andere jongerengroepen weer. De vormelingen van dit jaar hebben vanwege de coronacrisis wat extra tijd om zich voor te bereiden. De vormselviering is doorgeschoven naar eind mei. Dat geeft tijd om...

Lees meer

26 sep Kinderkerk

In deze bijzondere tijden gaan er toch weer allerlei activiteiten komen. Het kinderkoor is weer van start gegaan. Op elke woensdagmiddag ( behalve in de vakanties) van 17.00 uur tot 18.00 uur zingen we in de kerk. Iedereen is welkom om een keertje te komen kijken...

Lees meer

26 sep Verantwoording 40-dagenaktie 2020

Onder het motto Met School meer Toekomst vroegen wij uw steun voor de stichting Ton Memorial School Sailung, die een nieuw aardbevingsbestendig schoolgebouw in Nepal wil realiseren. De stichting heeft door onze donatie nu voldoende fondsen binnen om dit ambitieuze project op te starten en de...

Lees meer

09 jun Aanmelden bijwonen vieringen

Op grond van de maatregelen van de regering hebben de bisschoppen besloten dat openbare vieringen van de eucharistie vanaf 14 juni kunnen worden hervat in aanwezigheid van maximaal 30 gelovigen. Voor de vieringen in juni zal een wisselende kleine groep parochianen worden uitgenodigd. Met ingang van...

Lees meer

09 jun Protocol Kerkelijk Leven op anderhalve meter

Protocol Een samenvatting van het Protocol Kerkelijk Leven op anderhalve meter, met enige aanvullingen in verband met de Larense situatie. Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te...

Lees meer

09 jun Dierbare parochianen

Onze Nederlandse bisschoppen zien ruimte om over te gaan tot eucharistievieringen in de parochiekerken. In juni nog een voorzichtig begin. Op de drie zondagen vanaf 14 juni is er één H. Mis in tegenwoordigheid van 30 parochianen. Op zondag 21 juni, de dag waarop wij dit...

Lees meer