Nieuws

01 mei Roepingenzondag

Komende zondag is het Roepingenzondag waarbij we als wereldkerk stilstaan bij roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Graag nodigen wij u uit om bij te dragen aan de collecte van Roepingenzondag die bestemd is voor de priesteropleiding van ons bisdom Haarlem-Amsterdam. U...

Lees meer

24 apr Programma Sint Jansprocessie 2020 afgelast

De overheid heeft besloten om alle vergunningplichtige evenementen tot 1 september a.s. te verbieden  Derhalve hebben wij als bestuur van de Broederschap besloten om het  Sint Jansfeest op zaterdag 20 en zondag 21 juni niet door te laten gaan. Tevens hebben wij het besluit genomen om de herdenking van de marteldood van onze schutspatroon op zaterdag 29 augustus te annuleren. Het bestuur hoopt op een mooi Sint Jansfeest in 2021. Namens het bestuur van de Broederschap, A.W.J. Vos, voorzitter. ...

Lees meer

24 apr Overweging 3e Zondag van Pasen – Urbi et Orbi

Urbi et Orbi Dit weekeinde wil de pastoor een fragment met u delen uit de Paastoespraak van Paus Franciscus. “De Verrezen Heer is gekruisigd. Op zijn verheerlijkt lichaam draag Hij onuitwisbare wonden, die vensters van hoop zijn geworden. Laten wij onze blik op Hem richten, opdat Hij...

Lees meer

17 apr Livestreams

Nu de gewone viering van Beloken Pasen en daarmee van de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid in de parochies niet mogelijk is, vragen de bisschoppen uw aandacht voor de viering daarvan in de kathedraal, die te volgen is via de livestream. In de middag is...

Lees meer

17 apr Overweging 2e zondag van Pasen

“Zolang ik in zijn handen niet de tekenen van de nagelen zie, zal ik zeker niet geloven” (Joh. 20, 19-31) Vóórdat Jezus terugkeert naar zijn hemelse Vader, heeft hij nog iets te doen. Waar zijn zijn leerlingen, bevreesd en wel, als de dood eigenlijk? Hij wil...

Lees meer