Nieuw initiatief: GCL groep in Laren

30 jan Nieuw initiatief: GCL groep in Laren

Op dinsdagavond 11 februari start er een nieuw initiatief in de pastorie in Laren. We starten met een GCL groep die, vanuit de spiritualiteit van de Jezuïeten, als doel heeft om je leven te verdiepen. Door met gelijkgezinden bij elkaar komen, inspiratie op te doen, samen mediteren en bidden, lezen en elkaar ondersteunen. Je gewone dagelijkse dingen bezien vanuit het geloof en dat allemaal in een sfeer van vertrouwen. Dat is wat gebeurt in een GCL groep.

De ‘Gemeenschap Christelijk Leven’ (GCL) is een wereldwijde spirituele gemeenschap in de katholieke Kerk. De Geestelijke Oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola vormen de bron van de spiritualiteit van de deelnemers. De leden van GCL reflecteren over het geloof en over hoe zij dit in hun dagelijks leven, als persoon of als gezin, kunnen verwerkelijken.

GCL-leden komen ongeveer één keer per maand bijeen in een groep, om hun ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen op hun levensweg. Zij proberen gezamenlijk om de dagelijkse bezigheden te verstaan vanuit het geloof en om in de geest van Jezus beslissingen te nemen en daarnaar te handelen. Innerlijke vrijheid, dienende liefde en solidariteit met mensen in nood staan centraal.

Een kennismakingstraject voor GCL bestaat uit negen bijeenkomsten. Tijdens de laatste bijeenkomst  maakt de groep een keuze of zij verder willen gaan als GCL-groep.

Wereldwijd is GCL aanwezig in meer dan zestig landen, verspreid over alle continenten. In Nederland zijn er momenteel tien GCL-groepen actief. We willen bekijken of we een GCL-groep kunnen beginnen in Laren.

Wanneer u belangstelling heeft voor of vragen heeft over dit initiatief, kunt u contact opnemen met Maurice Lagemaat. De eerste start- en kennismakingsbijeenkomst is op dinsdagavond 11 februari om 19:30h (tot 21:30h) in de pastorie van de Sint Jans Basiliek in Laren. De eerste ouders van communicanten hebben zich al aangemeld, maar er zijn nog plekken vrij.

 

Meer informatie over GCL is te vinden op www.gclnederland.org