Muziekvereniging Sint Jan begint Jubileumjaar met Missa Brevis van Jacob de Haan

08 feb Muziekvereniging Sint Jan begint Jubileumjaar met Missa Brevis van Jacob de Haan

Op zondag 12 februari om 10.00 uur vindt in de Basiliek een bijzondere Hoogmis plaats. Het harmonieorkest van muziekvereniging Sint Jan o.l.v. Marco de Jong zal dan samen met zangkoor Sint Jan-Goede Herder o.l.v. Bas Groenewoud, de Missa Brevis van Jacob de Haan uitvoeren. De muziekvereniging viert in 2017 haar 95-jarig bestaan en gedurende dit jubileumjaar zullen er diverse bijzondere activiteiten plaatsvinden.

De vereniging werd in 1922 in Laren opgericht door de toenmalige kapelaan Uytewaal, met als voornaamste reden om de jongeren uit de kerk een zinvolle vrijetijdsbesteding te kunnen bieden. Tegelijk konden de muzikanten voorzien in de behoefte die er was aan muzikale begeleiding van de Sint Jans processie.

Aangezien de muziekvereniging haar oorsprong heeft in deze parochie, en we nog steeds een bijzondere betrokkenheid hebben, door de muzikale ondersteuning van verschillende gelegenheden, is het zeer passend om het jubileumjaar te starten vanuit de kerk.

De Missa Brevis is een mis voor koor en blaasorkest, in 2002 geschreven door Jacob de Haan, ter gelegenheid van het duizendste geboortejaar van paus Leo IX. Begin januari hebben koor en orkest een gezamenlijke repetitie gehad en het beloofd een bijzonder mooie mis te worden. Kijk voor meer informatie over de muziek-
vereniging op www.stjanlaren.nl