Mattheus Ontbijt

09 apr Mattheus Ontbijt

Verdieping in de Paastijd
Dinsdag 4 april a.s. van 07.00 – 09.00 uur organiseert Stichting www.Preekvandeweek.com in restaurant Mauve aan de Brink te Laren het jaarlijkse Mattheus – ontbijt. Dit ontbijt is bedoeld als verdiepende bezinning op de Pasen en het luisteren naar de Mattheus-Passion, zoals deze ook zondag 9 april zal worden uitgevoerd in de St. Jans-Basiliek.

Muziekhistoricus Joop van Velzen zal vertellen over de zeer doordachte architectuur van de Bachs Mattheus-Passion: de kruisvorm – architectuur, verborgen in de Mattheus. Van Velzen baseert zich op de wetenschappelijke publicaties van Kees van Houten. Van Velzen doet dit met luister fragmenten, muziek – en beeldmateriaal. Van Velzen is groot muziekdeskundige, heeft diverse boeken over muziek geschreven, doceert en geeft regelmatig lezingen in den lande.

Jan Rinzema, schrijver en theoloog, zal kort en boeiend vertellen over de betekenis van Jezus’ laatste woorden ‘het is volbracht’. Als Bachkenner en theoloog geeft hij aan dat Bach Jezus in de Mattheus-Passion portretteert als de mens, die een nieuwe doorbraak in de mensheidsgeschiedenis heeft geschonken.
De kosten voor het uitgebreide ontbijt en de twee lezingen zijn 19,50 ‘all-in’.
(Voor informatie jan.rinzema@casema.nl) We hopen u 4 april a.s. te ontmoeten bij het Mattheus ontbijt 2017!