LAREN STAAT OP VOOR OEKRAÏNE

30 mrt LAREN STAAT OP VOOR OEKRAÏNE

Na alle mondiale problemen rondom de coronapandemie leek de rust even terug te keren, was het niet dat in het Oostelijk deel van Europa de problemen zich opstapelden.

De Russische leiders hebben dat deel van Europa laten zweven tussen hoop en vrees en uiteindelijk besloten om de Oekraïne binnen te vallen.

Het geweld dat daarmee gepaard gaat doet ieder normaal denkend mens gruwelen. Grote steden compleet aan puin geschoten en miljoenen mensen op de vlucht.

Deze vernietiging zal de komende decennia zijn sporen nalaten in heel de wereld, ook als de vrede zal terugkeren zal het lang duren voordat de steden weer bewoonbaar zullen zijn en de Oekraïense economie weer op gang komt.

Oekraïne werd de graanschuur van Europa  genoemd. De geringe oogst zal zijn weerslag hebben op de voedselvoorziening elders.

Nadat Rusland begonnen is met de inval is er een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen en waren het in eerste instantie de buurlanden die de eerste stroom te verwerken kregen, en was het wachten totdat de eerste vluchtelingen hun heil gingen zoeken in West-Europa.

Ook Nederland zal een forse instroom kennen van vluchtelingen, en de voorzichtige ramingen noemen getallen van 50 duizend.

Het zal van de overheid en van ons enorm veel improvisatie eisen om deze vluchtelingenstroom in goede banen te leiden en de komende jaren te blijven beheersen.

In heel Europa zijn initiatieven opgepakt om de vluchtelingen een veilig heenkomen te bieden en ook in Laren zijn de vrijwilligers opgestaan om onze humanitaire bijdrage te leveren.

Burgemeester Nanning Mol heeft samen met de eerste vrijwilligers het ‘BURGERINITIATIEF LAREN’ opgericht, waarin een groep betrokken inwoners van Laren samenwerkt om te ondersteunen bij de opvang.

Er wordt gewerkt in nauw overleg met de crisisbeheersing van de BEL-combinatie en de veiligheidsregio.  Suggesties zijn welkom op emailadres vluchtelingen@laren.nl  waarbij u kunt vermelden wat u voor de Oekraïners kunt betekenen. Alles wordt gecoördineerd door ‘BURGERINITIATIEF LAREN’. Jet van Berchum en Chris Bogaers zullen namens de parochie zitting nemen in deze stichting.

Het bankrekeningnummer is nog niet bekend, maar volgt zo spoedig mogelijk.

Huizen huren voor Oekraïne  i.o.

Binnen het BURGER INITIATIEF Laren heeft een aantal bewoners uit ons dorp een stichting opgericht:

Deze stichting met ANBI-status heeft inmiddels het eerste huis gehuurd.

Een dezer dagen zullen ongeveer 10 Oekraïense vluchtelingen hier een veilig thuis vinden.

Maar daarmee zijn we er nog lang niet en is het streven om binnen gestelde kaders meerdere huizen te vinden om Oekraïense families een onderkomen te bieden zodat zij de komende 6 maanden een veilig huis hebben.

Met de eigenaren wordt onderhandeld over de huurprijs, wij hopen per huis 8 à 10 vluchtelingen te kunnen huisvesten.

Graag willen wij een beroep op u doen om dit initiatief financieel te steunen. Zonder de steun van u is het niet mogelijk om dit van de grond te krijgen. Voor meer informatie kunt u bellen 06 404 18 667 of een email sturen naar huurhuizenvooroekraine@gmail.com.

Ook kunt u een mail sturen naar vluchtelingen@laren.nl

Veel dank alvast!