Kinderkerk

07 apr Kinderkerk

Met Jezus aan tafel
De kinderen die a.s. zondag 2 april om 11.30 uur hun eerste heilige Communie doen nodigen alle parochianen uit om met hen dit feest in de kerk te vieren.
Het thema van de viering is Met Jezus aan tafel. De kinderen zullen in deze viering een verhaal vertellen over het laatste avondmaal. Wij hopen op een grote belangstelling uit de parochie en zeggen daarom: tot zondag 2 april in de Sint Jan.

Kinderwoorddienst
Op palmzondag 9 april is er veel te zien in de kerk. Kom je ook een palmpaasstok maken?
Om 10.00 uur is de hoogmis en dan zal er een Kinderwoorddienst zijn. Tijdens de Kinderwoorddienst gaan we Palmpasen stokken maken die later in de viering meegenomen worden bij de uittocht.

Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom. Aan het eind van de viering zal er een kleine processie plaatsvinden voor de kinderen met hun
stokken vanuit de dagkapel. Opgeven via het parochiesecretariaat of via mieneke.bakker@ziggo.nl

Paaseieren zoeken
Op Eerste Paasdag 16 april 2017 is er ook kinderwoorddienst en na afloop van de viering van 10.00 uur, mogen de kinderen paaseieren zoeken in de tuin van de pastorie. Opgeven via het parochiesecretariaat of via mieneke.bakker@ziggo.nl.

Ook op Moederdag,
Op zondag 14 mei (Moederdag), is er een kinderwoorddienst, tijdens de viering van 10.00 uur.

Gezinsviering 21 mei.
Op 21 mei om 11.30 uur hebben we weer een gezinsviering. Graag nodigen wij alle ouders met kinderen van onze parochie uit om naar deze gezinsviering te komen. Deze keer zal de gezinsviering gaan over een bijzonder schilderij.
De pastoor heeft daar een heel mooi verhaal bij. Het zijn altijd gezellige vieringen die ongeveer 45 minuten duren. Voor kinderen zijn er veel taakjes om te doen. Mochten er kinderen zijn die daar graag eens aan mee willen doen, dan mogen zij zich melden via mieneke.bakker@ziggo.nl.