Kinderkerk

11 okt Kinderkerk

Kinderkerkactiviteiten schooljaar 2019/2020.

Gezinsvieringen

De gezinsvieringen zijn van 11.30 tot 12.15 uur. In deze eucharistieviering wordt de woorddienst verteld en of uitgebeeld door en voor kinderen. De kinderen mogen zelf helpen met allerlei zaken.

Zondag 6 oktober 2019 Zondag 3 november 2019 Zondag 1 december 2019 Kerstavond 24 december 2019 om 18.00 uur Zondag 2 februari 2020 Zondag 1 maart 2020 Zondag 29 maart 2020 1e communie. Zondag 17 mei 2020

Peutervieringen.

Vieringen voor gezinnen met kinderen vanaf 2 jaar. Op zondag van 11.30 tot 11.50 uur. Er worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen en een Bijbelverhaal voorgelezen. Dit doen wij om kinderen alvast te laten wennen aan het kerkgebouw.

Deze peutervieringen zijn dit jaar op:
Zondag 24 november 2019
Zondag 15 maart 2020
Zondag 7 juni 2020

Eerste Communie

De informatieavond van de 1e heilige communie zal zijn op dinsdag 12 november 2019 in de Goede Herderzaal. De voorbereidingen beginnen op dinsdag 7 januari 2020 met een ouderavond en de kindermiddagen beginnen op 8 januari. De datum van de eerste heilige communie is 29 maart 2020. Als u een kind heeft dat mee mag doen en nog niet bij ons bekend is, kunt u het opgeven bij het parochiesecretariaat. Het is de bedoeling dat uw kind minimaal in groep 4 van de basisschool zit.

Kom zingen in ons kinderkoor!!!

Ons kinderkoor kan altijd nieuwe gezichten gebruiken. Tijdens de gezinsvieringen wordt er altijd gezongen door het kinderkoor. Ben je tussen vier en twaalf jaar en zing je graag? Kom eens een keertje meedoen met de repetitie om te kijken of je het leuk vindt. We zingen tijdens de repetities ook liedjes van Kinderen voor Kinderen of verzoeknummers. We repeteren elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur in de Goede Herderzaal van de kerk. Meer weten? Bel Mieneke Bakker 06-11285813.

Kindercatechese

Voor kinderen houden we een aantal avonden kindercatechese. Deze zijn bedoeld voor kinderen van groep 5 tot en met groep 8 van de basisschool. Je bent van harte welkom. De avonden gaan over Bijbelverhalen bekijken en verwerken en hoe dit in het dagelijks leven past. De avonden zijn van 18.45 tot 19.45 uur en worden gehouden in de jongerenruimte van de kerk. De geplande avonden zijn in 2019 dinsdag 1 oktober, dinsdag 5 november, dinsdag 3 december, In 2020 op dinsdag 4 februari 2020, dinsdag 3 maart, dinsdag 7 april, dinsdag 2 juni.

Gezinskerstviering

Vroeg op kerstavond (24 december 18.00 uur), is er speciaal voor de gezinnen met jonge kinderen een viering van woord en gebed rondom het kerstverhaal met veel samenzang en zang van ons kinderkoor. Wij nodigen alle gezinnen met hun jonge kinderen uit om naar deze kerstviering te komen. Op eerste kerstdag om 15.00 uur is er kindje wiegen in onze kerk voor de allerkleinsten.

Data kinderwoorddienst

De kinderwoorddienst is tijdens de vieringen van 10.00 uur. De kinderen gaan in het begin van de viering naar de Goede Herderzaal en komen na de offerande weer terug bij u. De kinderwoorddienst is voor kinderen van 6-12 jaar. Zij horen het Evangelieverhaal van de dag in kindertaal en doen daar een verwerking bij.

De kinderwoorddiensten zijn op:

Zondag 13 oktober, zondag 10 november, zondag 8 december 2019. In 2020 op: zondag 12 januari, zondag 9 februari, zondag 8 maart, zondag 5 april Palmpasen stokken maken, zondag 12 april Pasen, zondag 10 mei Moederdag en zondag 14 juni.