Kerstdagen

02 dec Kerstdagen

Kerstavond dinsdag 24 december

18.00 uur Kerstviering voor gezinnen met jonge kinderen. Een viering van woord en gebed rondom het kerstverhaal, met veel zang van ons kinderkoor

20.30 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij en de Broederschap van Sint Jan

24.00 uur Nachtmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Eerste Kerstdag woensdag 25 december

11.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn met medewerking van de Cantorij

15.00 uur Kindje Wiegen

Op eerste Kerstdag is er voor de jongste kinderen zoals ieder jaar ‘Kindje Wiegen’ om 15.00 uur in de Sint Jansbasiliek. Het geboorteverhaal van het Kindje Jezus wordt verteld en er worden bekende kerstliedjes gezongen. Na afloop van Kindje Wiegen is er gelegenheid om de Kerststal van dichtbij te bekijken. Iedereen is van harte welkom: kinderen, ouders, grootouders, vriendjes en vriendinnetjes

Tweede Kerstdag donderdag 26 december
10.00 uur Eucharistieviering

Kerstconcert door de Sint Jans Schola

Een gemotiveerde koorgroep en organist Bas Groenewoud verlenen hieraan hun medewerking, het geheel staat onder leiding van Hans Rikkert de Koe. Een traditie zou geen traditie zijn zonder evergreens zoals het ‘Stille nacht’ en ‘Maria die zoude naar Bethlehem gaan’. Behalve deze stukken, zullen ook werken van o.a. Praetorius, Sweelinck, Mendelssohn en Monteverdi ten gehore worden gebracht, aangevuld met enkele stukken Gregoriaans. Kerk open om 13.30 uur; aanvang concert 14.00 uur; de toegang is vrij. Na afloop is er een deurcollecte