Kerstcollecte

08 dec Kerstcollecte

Donaties voor de kerstcollecte kunnen overgemaakt worden op NL53 RABO 0334 9660 00 ten name van RK Parochiegemeenschap Sint JanGoede Herder onder vermelding van “Kerstcollecte 2020”. De helft van deze collecte is bestemd voor de missie, te weten de onderwijsprojecten van father John Bosco in Zuid-India en van pater van Wegen in Friersdale, ZuidAfrika. De andere helft is bestemd voor onze eigen parochie.