Kerstactie

08 dec Kerstactie

Ter gelegenheid van Kerstmis stuurt het Kerstactie-comité onze parochie-missionarissen een kerstwens en een attentie. Ook de parochianen van St. Jan-Goede Herder, die langdurig ziek zijn, die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren en parochianen van 77 jaar en ouder zullen een kerstwens en een attentie ontvangen.
Achter in de kerk staan gedurende de Advents- en Kersttijd de groene bussen, waarin u de kerstactie-envelop (die u in de Klepel vindt) kunt deponeren. U kunt uw bijdrage ook storten op NL63 RABO 0315 7649 61 bij de Rabobank Laren onder vermelding van “Kerstactie”. Mede door het toenemend aantal ouderen in onze parochie neemt het aantal attenties jaarlijks toe. De werkgroep hoopt daarom op uw gulle bijdrage aan deze kerstactie, zodat dit initiatief kan worden voortgezet.
Mocht u zelf in onze parochie iemand kennen die aandacht behoeft, laat dit dan even weten aan het parochiesecretariaat.
Tel. (035) 538 20 71.

Hartelijk dank voor uw bijdrage en medewerking.