Kerstactie 2020

08 dec Kerstactie 2020

Ter gelegenheid van Kerstmis stuurt het Kerstactie-comité onze parochianen van St. Jan-Goede Herder, die langdurig ziek zijn, die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren en parochianen van 77 jaar en ouder een kerstwens met een attentie. Zeker in deze tijd met covid-19 waarin ouderen minder bezoek krijgen, wordt dit gebaar door hen zeer gewaardeerd en voelen zij zich hierdoor verbonden met onze gemeenschap.

Om dit te kunnen uitvoeren is er uiteraard geld nodig. Mede door het toenemend aantal ouderen in onze parochie neemt het aantal attenties jaarlijks toe. De werkgroep hoopt daarom, dat u deze kerstactie van harte steunt met een bijdrage.

U kunt uw bijdrage dit jaar storten op NL53RABO 0334 9660 00 t.n.v. St. JanGoede Herder met de vermelding van “Kerstactie”. Wenst u uw bijdrage liever via een enveloppe te schenken dan kunt u deze deponeren in de brievenbus van de pastorie met vermelding: “kerstactie” op de enveloppe. Kent u in onze parochie iemand die speciale aandacht verdient, meldt dit dan even aan het parochie-secretariaat. Tel. (035) 538 20 71. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage en medewerking.

Het Kerstactie-comité