Kerstactie 2018

18 dec Kerstactie 2018

Ter gelegenheid van Kerstmis stuurt het Kerstactie-comité onze parochianen van St. Jan-Goede Herder, die langdurig ziek zijn, die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren en parochianen van 77 jaar en ouder een kerstwens en een attentie. Dit wordt door hen zeer gewaardeerd en zij voelen zich hierdoor verbonden met onze gemeenschap. Om dit te kunnen uitvoeren is er uiteraard geld nodig. Mede door het toenemend aantal ouderen in onze parochie neemt ook het aantal attenties jaarlijks toe. Wij willen dit initiatief echter graag voortzetten. Het Kerstactie-comité hoopt daarom, dat u deze kerstactie steunt met een gulle bijdrage. Gedurende de Advents- en Kersttijd staan de groene bussen achter in de kerk, waarin u uw bijdrage (in de kerstactie-envelop die u in de Klepel vindt) kunt deponeren. U kunt uw bijdrage ook storten op NL53 RABO 0334 9660 00 t.n.v. St. Jan-Goede Herder onder vermelding van “Kerstactie”. Kent u in onze parochie iemand die aandacht verdient, meldt dit dan even aan het parochie-secretariaat. Tel. (035) 538 20 71. Hartelijk dank voor uw bijdrage en medewerking. Het Kerstactie-comité